Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Společnost

H.E.A.T. čili Honem efekt

69 zone4you cz R49 2012 • Autor: Respekt
69 zone4you cz R49 2012 • Autor: Respekt

Cvičení H.E.A.T. představili v roce 2004 italští trenéři fitness Max Grossi a Marika Morettiová. Je to vlastně chůze po mechanickém páse, který cvičenec pohání svou vlastní silou. Získal oblibu také v Česku a za jeho hlavní přednost je považován fakt, že „vychází z přirozeného lidského pohybu“. Může však jít o přirozený pohyb, když odporuje základním principům newtonovské fyziky?

Zkratka H.E.A.T. je často vykládána jako High Energy Aerobic Training, avšak mylně. H ve slově H.E.A.T. znamená ve skutečnosti Honem. Na začátku lekce je třeba honem rozběhnout pás a pak honem honem reagovat na pokyny cvičitele – jinak následuje E jako exekuce čili výkon trestu, a to formou zesměšňujícího napomenutí. Člověk na chvíli zastaví a hned ho někdo seřve, v tom shledáváme přirozenou stránku cvičení H.E.A.T.

A ve slově H.E.A.T. znamená Apely čili povely cvičitele. Povely mohou být určeny cvičenci, nebo terénu. Například při povelu „kopec“ se povrch nakloní tlačítkem se šipkou. Totéž jsme zkoušeli také v terénu mimo tělocvičnu, vždy ale bez výsledku. Experimentálně a pak i teoreticky jsme ověřili, že například cesta se při mačkání tlačítek ani nehne. Zde už je první náznak, že toto cvičení odporuje přirozeným poměrům. Poslední písmeno zkratky T pak znamená Tempo. Tempo chůze má být pokud možno co nejvyšší. Zvyšujeme-li rychlost pohybu, cíle by mělo být dosaženo v úměrně kratším čase, neboť dráha rovná se rychlost krát čas, viz fyzika pro základní školu. V tomto případě se tempo zvyšuje za využití apelů i celkového „honem“ efektu, cíle však stále dosaženo není. Za padesát minut ostré chůze se nám nepovedlo dojít ani ke stěně tělocvičny. To nám definitivně potvrdilo, že cvičení H.E.A.T. popírá fyziku přirozeného světa, a o přirozený pohyb se tudíž nejedná. V nejbližší době o tomto uvědomíme provozovatele tuzemských fitnessklubů a také paní Morettiovou a pana Grossiho. Naši čtenáři jsou tímto informováni v předstihu.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].