Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected].

Bedekr

Pravidla fotosoutěže S Respektem na cestách

Organizátor

Společnost R-PRESSE, spol. s r. o. se sídlem na adrese Křemencova 10, 110 00 Praha 1, IČ: 61457345, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27909 (dále jen „Organizátor“) pořádá fotosoutěž s názvem S Respektem na cestách (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Pojmy

Termín trvání soutěže - Soutěž probíhá od 1. července do 31. července 2007.

Výhra pro soutěžící - roční předplatné tištěného časopisu RESPEKT s přístupem do internetového vydání a archivu na www.respekt.cz v hodnotě 1 300,– Kč. Jména 5 výherců zveřejníme 15. 8. 2007 na bedekr.respekt.cz.

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle soutěžní fotografii dle pravidel této soutěže v průběhu doby trvání soutěže a uvede svou platnou e-mailovou adresusvé jméno. Adresa pro zasílání soutěžních fotografií je [email protected].

Jedinou podmínkou je, aby na fotografii figuroval Respekt a to v jakékoliv podobě (tj. tištěný či načtený obsah RESPEKT.CZ např. na notebooku, PC, PDA apod.)

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie ve formátu JPEG v max. velikosti do 3 MB a v minimálním rozlišení 1024 x 768 pixelů. Každý účastník má právo zaslat do soutěže libovolný počet fotografií.

Účastníci se zavazují, že zaslané fotografie pořídili osobně, vlastní veškerá práva pro jejich další užití a všechny příp. zachycené osoby na snímku souhlasí se zveřejněním.

Ze soutěže budou vyřazeny ty fotografie, které nesouvisí s tématem fotografické soutěže, propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd., nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže Organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

Způsob určení výherce

Soutěž bude rozdělena a vyhodnocena následovně:

 - nejneuvěřitelnější fotografie (vítěze určí redakce)

 - nejvyšší místo na Zemi (dle nadmořské výšky, zdroj wikipedia.org)

 - nejnižší místo na Zemi (dle nadmořské výšky, zdroj wikipedia.org)

 - nejjižnější místo na Zemi (dle souřadnic, zdroj maporama.com)

 - nejsevernější místo na Zemi (dle souřadnic, zdroj maporama.com)

Zpracování informací

Odesláním soutěžní fotografie do Soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním soutěžní fotografie do Soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora. Souhlas podle tohoto odstavce je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.

Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona. Účastník dává odesláním soutěžní fotografie do Soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s emailovým spojením, který je nezbytně nutný k prověření platné účasti v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese bedekr.respekt.cz.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].