Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected]

Téma

Školství

Volby 2021

Autor: Milan Jaroš
Autor: Milan Jaroš
0:00
Přehrávač
Poslechnout článek

Spolu

Koalice chce ve společném programu navázat na Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+. Navrhuje tak zvýšit financování školství na 5,2 procenta HDP nebo snižovat nerovnosti ve vzdělávání, konkrétně podporou učitelům v individuální výuce či podporou intervenčních programů. Zároveň se zde slibuje udržení platů na 130 procentech průměrné mzdy. V obsahu výuky se koalice hodlá soustředit na mediální a finanční gramotnost nebo na výuku dějin 20. století. Koalice slibuje také klást důraz na celoživotní vzdělávání. (1)

(1) Nad rámec tohoto výroku se program celoživotnímu vzdělávání nevěnuje. Podle experta Spolu na školství Martina Baxy (ODS) je to tím, že program směřuje primárně na ty, kdo jsou dnes součástí školského systému a i proto zatím toto téma nedává koalice Spolu „na stůl“.

ANO

Hnutí ANO pojalo oblast vzdělávání jako shluk návrhů všeho druhu. Podle programu chce navyšovat platy učitelům a učitelkám, bojovat s nerovnostmi ve vzdělávání (1) nebo posílit distanční a celoživotní vzdělávání. Zároveň navrhuje upravit obsah vzdělávání na všech stupních tak, aby odpovídal požadavkům trhu práce. (2) Chce podporovat předškolní vzdělávání a snížit administrativní zátěž školám.

(1) Není konkrétně zmíněno jak. Hejtman Ivo Vondrák navrhuje cestu kariérního poradenství, které by vznikajícím propastem ve vzdělávání a jejím důsledkům zabránilo a které podle něj funguje dostatečně. Takový návrh ale na změnu trendů v rozdílech ve vzdělávání například podle organizace EDUin nestačí.

(2) Takový návrh jde částečně proti vzdělávací vizi 2030+, již vláda po dohodě s opozicí schválila a která cílí na obecnou občanskou připravenost, nikoli na adaptaci na požadavky trhu práce. Program zcela vynechává, jak chce hnutí řešit problémy způsobené distanční výukou v době pandemie. Podle Iva Vondráka jsou takové problémy jen „výhybkou“ ve vzdělávacím procesu dětí.

ČSSD

Pro učitele partaj slibuje stejné platové podmínky jako obě předvolební koalice – tedy 130 procent průměrné mzdy. Program se nese ve znamení velkých nákladů státu. ČSSD slibuje mimo jiné tablety a počítače sociálně znevýhodněným dětem či obědy bezplatně. (1) Kromě toho klade důraz na zmenšování rozdílů ve vzdělávání napříč regiony nebo bezplatné doučování pro žáky, kteří to budou po odeznění distanční výuky potřebovat. Středoškolákům strana slibuje duální vzdělávání (2), které má propojit vzdělávání s firemními praxemi.

(1) Exministryně školství z ČSSD Kateřina Valachová argumentuje tím, že výdaje za takové položky se příliš nezvýší a půjdou pouze „z jedné kapsy do druhé“. ČSSD ve svém programu chce progresivní zdanění

(2) Kromě duálního vzdělávání se program středoškolskému vzdělání nevěnuje. Podle Valachové mohou zájemci o tuto oblast sledovat kroky ČSSD z posledních let a udělat si o stranické vizi svou představu.

Piráti a Starostové

Tato koalice klade podobně jako ostatní partaje důraz na snižování nerovností ve vzdělávání. Jednou ze strategií, kterou v programu navrhuje, je „mezirezortní spolupráce“, jež má vytvořit tým odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Ve sdílení chce koalice pokračovat také v otázce obsahu vzdělávání, kde klade důraz na větší spolupráci mezi učiteli a školami. Navrhuje také zřídit žebříček škol podle jejich kvality. Piráti a STAN hodlají zvýšit financování školství, konkrétně „alespoň na pět procent HDP“ a stejně tak je cílem koalice udržení platů na 130 procentech průměrné mzdy. (1)

(1) Program se nijak nezmiňuje o řešení dopadů koronavirové krize na školství. Jeden z kandidátů koalice na ministra školství Lukáš Bartoň na dotaz, proč tomu tak je, odpovídá, že se program „soustředí na budoucnost, na systémová opatření, a ne na to, že by (žáci a studenti) měli během následujícího roku něco dohnat“.

V novodobé historii České republiky se ministerská výměna nejčastěji týkala právě rezortu školství a v povolebních vyjednáváních o agendu vzdělávání nebyl nikdy cítit žádný zásadní zájem. To se promítalo také do programů, jež strany a hnutí voličům nabízely a které nápady na zlepšování úrovně zdejších škol popisovaly často velmi stručně.

V letošním roce jako by se situace proměnila a způsob, jakým je vize pro vzdělávání jednotlivých stran v programech popsána, je podle expertů nebývale kvalitní a podrobný. Platí to jak pro obě předvolební koalice, tak pro vládní ČSSD. Hnutí ANO tradičně zůstalo u stručnějšího programu, v němž jsou některé cíle – opět podle odborníků správné – napsány bez konkrétnějších kroků, jak jich dosáhnout. To platí zvláště o jednom z nejdůležitějších témat současného školství – narovnání rozdílů ve vzdělávání napříč regiony.

Strany se kromě ČSSD do jisté míry vyhnuly otázce, co bude s českým školstvím bezprostředně po odeznění distanční výuky. Zatímco Česká školní inspekce hovoří o deseti tisících dětech, které byly v době pandemie zcela mimo výuku, a jiní mluví o několikanásobně vyšších číslech, strany případné problémy (akutní vznik rozdílů ve vzdělání či duševní stav žáků i pedagogů) buď neřeší, nebo jsou taková řešení zaměřená na delší časový horizont, nikoli na současný stav.

Druhým bodem, který do jisté míry vypovídá o kvalitě programu, respektive o případném přínosu českému školství, je sledovat, jak strany a hnutí naplňují Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+, na níž s vládou spolupracovala také opozice a která je jakýmsi cílem, kam by české školství mělo dojít. Tady strany obstály dobře a nepřicházejí s protichůdnými návrhy (což by znamenalo zhoršení kvality ve vzdělávání). Drobnou výjimkou je opět hnutí ANO, jež vizi ve svém programu příliš nereflektuje, případně je možné vyčíst odchylky od schválené strategie.

Strany se víceméně shodují v otázce financování. Požadavek na učitelský plat 130 procent průměrné mzdy mají v programu jak obě koalice, tak ČSSD. Hnutí ANO zvolilo obecnější formulaci „navyšování platů učitelů“. S tím se – podobně jako u jiných oblastí – nutně pojí otázka, kde na to strany chtějí vzít, a zatímco ČSSD otevřeně přiznává zvyšování daní či změnu některých dávek v přímé investice, ANO či Spolu dosud jasné recepty nepředstavily.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 37/2021 pod titulkem Školství