Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Brněnské nádraží bez emocí

Respekt 42/2016

Dovolte krátce se vyjádřit k uvedenému článku. Nejde mi ani tak o obsah, naprostá většina myšlenek pana Reinera mi přijde namístě, pregnantně vyjádřena a souhlasím s ním. Jde mi spíše o formu – charakter textu, titulek a zařazení.

Po přečtení titulku a podtitulku jsem očekávala analytický text, který se zabývá situací kolem nádraží a urbanistickou stránkou věci. Text je však mnohem více esejem, subjektivními názory a dojmy autora (je přímo psán v ich-formě) a zabývá se hlavně vzdálenou polemikou s pořadatelem referenda Jakubem Patočkou (který zjevně neměl možnost se k věci vyjádřit).

Jsem ráda, že Respekt dává prostor také tomuto formátu, domnívám se však, že by měl být jako esej, úvaha či polemika označen nebo uvozen. Často to tak i v Respektu bývá, možná je to tedy jen nedopatření. Stejně tak je mi ale nesrozumitelné zařazení textu do rubriky Kontext, jedná-li se o pohled jednoho člověka.

Zuzana Fialová, Praha/Brno

Ve jménu rodinné cti

Respekt 42/2016

Ráda bych podepsala petici, kdyby se taková děla, abych podpořila paní Terezii Kaslovou v jejím zápase se zpupností těch, kteří se dostali k moci, těch, kdo se neštítí štvanice na statečného člověka, jenž se už nemůže ozvat. A s podlézavostí těch, kteří patolízalství zosobňují už jen vyřčením svého jména.

Chtěla bych dodat alespoň těmito řádky neutuchající energii paní Kaslové. Kéž by ji toto moje přání (a přání mnoha mých známých) posílilo, protože bojuje nejen za svého dědečka.

Hana Svobodová, Praha

Tajemství dobré adresy

Respekt 41/2016

Reaguji na uvedený článek, vyznívající ve prospěch starosty MČ Praha 7 pana Čižinského.

Jsem z toho dost rozladěný, zvláště mě popudila formulace: „Podobně starosta jedná i s dalšími developery. Nekompromisně žádá, aby městské části přispěli na školy, školky a další veřejné bonusy, ve čtyřech projektech už se mu podařilo vyjednat pro radnici 20 milionů korun. Otevřeně mluví o tom, že má celkem silný vydírací potenciál, městská část může za pomoci mnoha obstrukcí držet projekty léta u ledu.“

Proč mají developeři na něco přispívat, když oni prodávají svoje projekty občanům, případně firmám? Ale hlavně – občané, kteří bydleli z těch či oněch důvodů na Praze 7 už dřív, na školky přispívat nemusí, zatímco ti, kteří se tam přistěhují poté, co si koupili nový byt, musí ještě prostřednictvím developera přispět na školku a další veřejné bonusy? Není to trochu ujeté? A těch 20 milionů pro radnici? Na co radnice potřebuje takový ranec?

Prostě je to obírání občanů a firem, kteří si kupují nemovitost na Praze 7, o peníze. (Protože nenechme se mýlit, developeři mají jen to, co jim zaplatí jejich zákazníci, žádnou tiskárnu na peníze nemají.) A co jim za to pan Čižinský dal? Že si s ním můžou psát na Facebooku? Není to trochu málo? Městská část tady přece není od toho, aby měla vyděračský potenciál a držela projekty u ledu, ale od toho, aby napomáhala rozvoji, aby se stavělo, město se rozvíjelo, přibývali firmy, obyvatelé.

Neříkám, že pan Čižinský je nějak zásadně horší než starostové jiných obcí, jen bych rád krotil vaše nadšení z jeho osoby a způsobu, jak vede Prahu 7.

Jindřich Kysela, Praha/Brno, člen ODS

Krátké zprávy

Respekt 37/2016

Chtěl bych poděkovat za uveřejnění vyjádření Václava Klause st. o Berlíně. Generace mých dětí (je jim kolem 40) a jejich přátel miluje Berlín právě pro to, proč ho pan Klaus „nemusí“, a oceňuje vstřícnost města k jeho obyvatelům. Můj syn navštívil se svou devítiletou dcerou všechna důležitá muzea na kole a vnučka byla naprosto nadšená. Neberu panu Klausovi jeho názor, ale je to jeden ze střípků do mozaiky potvrzující, že tento pán je se svými názory mužem minulosti.

Richard David

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].