Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

ANO, PANE DĚKANE

RESPEKT 10/2013

V týdeníku Respekt č. 10/2013 ze 4. března byl na stranách 32–34 uveřejněn článek autorky Lucie Kavanové s názvem „Ano, pane děkane“, přičemž k některým v něm uvedeným pasážím uvádím následující:

Není pravda, že by od loňského jara odešel tucet učitelů, neboť odešli pouze dva akademičtí pracovníci, a to na základě dohody, o jejíž uzavření sami požádali poté, co uznali závažná finanční pochybení, další odešel na základě kladného vyřízení jeho žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou, o jejíž uzavření požádal s tím, že se vrací zpět na Slovensko. Poslední odešel rovněž dohodou, přičemž šlo o akademického pracovníka s marginálním úvazkem (0,2).

Pokud jde o hrozbu zahraničních profesorů rozvázáním spolupráce, ve skutečnosti se jedná o společný dopis šestice zahraničních akademických pracovníků ze dne 7. října 2012, reagující na odvolání Ing. D. Lipky z 29. června 2012. Žádný z podepsaných zahraničních akademiků se před doručením tohoto dopisu žádným způsobem u vedení NF VŠE neinformoval na vzniklou situaci, přičemž k dnešnímu dni žádná spolupráce rozvázána nebyla, naopak tato pokračuje i nadále. Nadto je sporné, zda dopis je vůbec pravý, což je předmětem šetření.

Oprávnění doktoranda volit si školitele ani podle zákona o vysokých školách, ani podle vnitřních předpisů VŠE neexistuje a neexistovalo ani dříve; doktorandi nanejvýš mohli navrhovat školitele a to mohou činit i nyní.

Způsob výplaty stipendií se po mém nástupu do funkce žádným způsobem nezměnil.

Ing. D. Lipka, Ph.D., především vůbec nebyl vedoucím katedry institucionální ekonomie, byl pouze na přechodnou dobu pověřen vedením této katedry. Nemohl tedy být „vyhozen“ z funkce vedoucího katedry. Není taktéž pravda, že by nebylo možné s jistotou určit, jak to bylo s vyplácením odměn na katedře institucionální ekonomie, neboť pochybení Ing. D. Lipky, Ph.D., jsou doložitelná a byla projednávána i s předložením podkladů v Akademickém senátu NF VŠE, jenž následně uzavřel, že jsem žádným způsobem nepochybil.

Jediný, komu nebylo navrženo vedoucím katedry ekonomie prodloužení pracovní smlouvy, byl Petr Bartoň, a sice z toho důvodu, aby získal prostor pro dokončení doktorského studia na Chicagské univerzitě. Petru Bartoňovi byly smlouvy předtím vždy prodlužovány a byl mu udělen příslib vedoucího katedry ekonomie, že jakmile studium dokončí, smlouva mu bude obnovena.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

HARLEM SHAKE

RESPEKT 12/2013

Velkou radost mi udělal zajímavý článek věnovaný Harlem Shake, aktuálnímu fenoménu s bezprecedentní viralitou, který mě skutečně obohatil. Jakožto zcela průměrný BFU si již několik dní kladu otázku, jak, proč a díky komu vlastně (Harlem Shake) vznikl. Váš časopis mi na tyto otázky odpověděl. Článek je skvělým příkladem toho, že se Respekt věnuje dostatečně nejen otázkám politiky, ekonomiky atd., ale také věcem, které „leží na srdci“ i generaci dnešních dvacátníků.

Štěpán Konopásek

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].