Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Agenda

O hamižnosti

Podobně jako v době velké hospodářské krize i po ní – když se bádalo po jejích příčinách – je také od roku 2008 velkým tématem „hamižnost“ (angl. greed – aby bylo jasné, o čem mluvíme, protože u nás se o tom jako skoro o ničem důležitém nemluví).

To téma nám hezky pasuje i k Vánocům. Edward Hadas k tomu napsal sloupek pro Reuters. Boj proti hamižnosti má podle něj jeden velký problém. Hamižnost se snadněji identifikuje u jiných lidí než u nás samých. Současná debata o zvýšení daní pro bohaté v USA je velmi typická. Málokdo má pochybnosti o tom, kdo je tady v oblasti daňového systému hamižný: je to vždycky někdo jiný. Ano – je tu ten divný multimiliardář Warren Buffett, který si myslí, že je zdaněný málo. Proti malé skupince sebeobžalovávajících však stojí dvě velké armády sebeospravedlňujících se.

Privilegovaná vrstva velmi bohatých – malá, ale mocná – si je jista tím, že už nyní dává státu více než spravedlivý podíl daňových příjmů. Také představitelé chudých, část střední třídy nebo starší lidé, tedy ti, kdo tvoří brigády za vyšší zdanění bohatých, jsou přesvědčeni, že jejich motivací je spravedlnost, nikoli hamižnost.

Přitom kultura sociálních nároků prohloubila hamižnost mezi mnohými chudými a inflace cen nemovitostí zase zasela hamižnost mezi střední třídu.

Pokud byli bankéři hamižní, když příliš půjčovali majitelům nemovitostí-spekulantům, tak věřitelé byli stejně hamižní, když se upsali k půjčkám, o kterých mohli tušit, že je nebudou schopni splácet.

Nárůst cen ve zdravotnictví také souvisí s hamižností. Je tu hamižná touha prodloužit si život za jakoukoli cenu.

Vstup fenoménu hamižnosti do postkrizové atmosféry debatu nevyjasnil. Je univerzálně akceptováno, že hamižnost se týká jen těch druhých, a celý koncept slouží pouze k útokům na oponenty. Když se každý sám nad sebou zamyslí, jistě v sobě odkryje v hloubce skrytou hamižnost. A tato pokora a otevřená sebekritika může veřejné debatě jen prospět.

Aby šel autor příkladem, vzpomněl si, že nedávno kritizoval šéfy v Reuters, že jeho sloupkům dávají málo prostoru. Ha – řekl si autor Auditu – to dělám taky.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].