Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Editorial

Editorial: Myslet jinak

Erik Tabery • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Erik Tabery • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Máme čas na hledání? Není to luxus v tak rychlé době? A navíc v čase, kdy lidé, kteří prohlásí, že nemají na všechno odpověď, působí jako neflexibilní, a tudíž neperspektivní? Finančník George Soros se rozhodl otočit trend a ze „slabosti“ udělat sílu. Sezval mladé ekonomy z různých koutů světa, pozval také řadu zkušených odborníků, aby řešili, jak dál s ekonomií.

Tedy s vědou, která v posledních letech svým způsobem selhala. Či přesněji řečeno, selhala dogmata, na nichž se po dlouhou dobu stavělo. Jak řekl Soros přítomným debatérům v Berlíně: „Ekonomie musí do svých modelů zapracovat, co je zjevné. Že se všichni – regulátoři, investoři, bankéři – neustále mýlí, že systém nefunguje racionálně.“

Je to o to podstatnější, že toto „selhání“ spustilo na celém světě (a v Evropě zvláště) řadu celospolečenských pohybů. „Dnes se v Evropě vytvořila nevídaná propast mezi tím, co si myslí lidé a ekonomové v různých státech. Ital vnímá krizi a její příčiny úplně jinak než Němec. Tuhle propast je třeba zaplnit,“ podotkl Soros.

Právě kvůli tomuto významu jsme se rozhodli konferenci pořádané Sorosem, ale vůbec hledání nového pohledu na ekonomii věnovat několik textů tohoto čísla. Kromě Tématu Tomáše Lindnera tu najdete například i komentář Jana Macháčka, který přemítá, jestli je kapitalismus v krizi. Martin M. Šimečka zase rozebírá narůstající ekonomické problémy některých států Unie.

Známý německý sociolog Ulrich Beck se na nás obrátil s prosbou, jestli bychom otiskli výzvu, již sepsal s Danielem Cohn-Benditem a kterou podepsala řada výjimečných evropských osobností. Rádi tak činíme. V apelu My jsme Evropa! se mimo jiné píše: „My, první signatáři tohoto manifestu, chceme dát hlas evropské občanské společnosti. Žádáme proto Evropskou komisi i národní vlády, Evropský parlament i národní parlamenty, aby vytvořily Evropu aktivních občanů a aby vytvořily finanční i právní podmínky pro Rok evropského dobrovolnictví pro všechny – jako protiklad vůči dosud převládajícímu modelu Evropy shora, vůči Evropě elit a technokratů.“ Celý text najdete na straně 80.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 19/2012 pod titulkem Editorial: Myslet jinak