0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika18. 4. 20104 minuty

Smělé plány Vladimíra T.

Špinit životní prostředí má být v Česku podstatně snazší

Ministerstvo průmyslu se nadechuje k velkému útoku, který ohromuje svými ambicemi. Pokud se podaří, dojde k zvrácení jednoho z nejvýraznějších trendů posledních deseti let. Od doby, kdy Česko začalo usilovat o vstup do Evropské unie, dochází totiž k zásadní proměně ekologické legislativy směrem k větší ochraně přírody a zdraví lidí v neprospěch průmyslových podniků a znečištění, které produkují. Teď s tím má být konec.

Jde o materiál (poprvé zveřejněný na TV Prima), který chce v nejbližším čase poslat do vlády ministr průmyslu Vladimír Tošovský. Ten pod lákavě znějícím heslem „posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání“ navrhuje 96 bodů, jak změnit ekologické zákony tak, aby šly více na ruku průmyslovým firmám a umožnily jim brát menší ohled na životní prostředí. A nutno dodat, že ministr není žádný troškař.

Reklama

Materiál například navrhuje:
– zásadní zmenšení povinnosti hodnotit stavební projekty z hlediska vlivů na životní prostředí
– přenesení odpovědnosti za obaly z výrobců na spotřebitele
– zmenšení seznamu chráněných přírodních oblastí
– konec povinnosti firem zveřejňovat, jaké chemické látky vypouštějí do řeky
– dovolit silničářům a developerům kácet stromy podél silnic bez omezení

Kde se takový návrh najednou vzal? Podle lidí z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jde o pět let starou historii. Podobný materiál prý vznikl už za ministra průmyslu …

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc