Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Neviditelná ruka

Šance pro transatlantický trh

Evžen Kočenda • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Evžen Kočenda • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Více než třetina světového obchodu se zbožím a téměř polovina výměny služeb na zeměkouli. Tak obrovský podíl připadá na ekonomiky Spojených států a Evropské unie dohromady. Jde sice o čísla vycházející z „předkrizového“ období, tento kombinovaný hospodářský prostor je přesto schopen vytvořit přes šedesát procent světového HDP. Je čas těch možností využít.

Nedávný masivní hospodářský propad nelze v případě transatlantického trhu chápat jako katastrofu. Naopak. Jde o jedinečnou příležitost ke zlepšení prostředí, které by mělo přispět ke konkurenceschopnosti vůči asijským zemím. Nejde jen o společnou nápravu chyb, které vedly k finančním a hospodářským zvratům v čerstvé minulosti. Důležitější je pohled kupředu. Nedostatek spolupráce v různých odvětvích a nedostatečný institucionální rozměr transatlantického trhu brzdí jeho potenciál.

Evžen Kočenda • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Evžen Kočenda • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Existují tři oblasti, v nichž by důsledná spolupráce měla být imperativem. Kontrola a regulace finančních trhů je jednou z nich a představuje také přirozenou oblast spolupráce ve světle nedávných obtíží. Bez fungujících a důvěryhodných finančních trhů lze hospodářsky pouze přežívat a už vůbec ne financovat různé dluhy. Posílit by jistě potřebovala i důvěryhodnost finančních institucí. USA a EU dohromady zajišťují, podobně jako v případě HDP, také kolem šedesáti procent celosvětových přímých zahraničních investic.

Druhou oblastí je koordinace pravidel a regulace nových technologií, které se stanou důležitými faktory budoucího hospodářského rozvoje. Jedná se například o optické a informační technologie a nanotechnologie. Vývoj společných pravidel by byl rozhodně levnější a méně problematický než jejich pozdější řešení.

Oblast duševního vlastnictví a harmonizace záležitostí patentů pak po společném postupu přímo volá. Nižší náklady a snižování škod vznikajících v důsledku zcizování a pirátské výroby – to všechno je obrovský potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti společného trhu vůči zemím, pro něž je tato oblast prázdným pojmem. Ekonomiky USA a EU představují největší a nejvíce integrovaný hospodářský prostor na zeměkouli a po jeho větším využití v podobě zcela propojeného trhu volala už iniciativa vzešlá za španělského předsednictví EU v roce 1995. Je načase ji znovu oživit.

Autor je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 47/2009 pod titulkem Šance pro transatlantický trh