Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Editorial

Anketa: Je vhodné, aby soudní řízení v kuřimské kauze, která se týká týrání dětí, probíhalo veřejně?

Zásada veřejnosti soudního řízení má chránit především před výkonem tzv. kabinetní justice a plní i výchovnou a preventivní funkci. Nebylo by ale v rozporu s touto zásadou, kdyby soud nepovolil obrazové záznamy v průběhu jednání.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
Fotografie: Zora Dušková - Autor: Karel Cudlín • Autor: Respekt
Fotografie: Zora Dušková - Autor: Karel Cudlín • Autor: Respekt

ZORA DUŠKOVÁ

ředitelka Dětského krizového centra

Komu prospívá veřejná kauza? Zájmům ohrožených dětí v dané kauze rozhodně ne! De facto jim bylo a i nadále je kradeno právo na soukromí a anonymitu. Děti, jichž se kauza týká, ztrácejí na dlouhou dobu, možná na celé roky, své právo, aby nebyly kýmkoliv a kdekoliv spojovány se závažností případu a jeho hrůzami. Zájmu veřejnosti veřejná kauza jistě prospívá! Případ ve své závažnosti zasáhl širokou veřejnost a vyvolal četné diskuse na téma týrání dětí. Hrůznost případu může zvyšovat citlivost veřejnosti na signály budící podezření na týrání dětí a přispět tak k jejich včasnějšímu podchycení.

MARTIN VÁVRA

sociolog

Dostupnost informací je výdobytkem demokratické společnosti, stejně jako to, že práce novinářů není příliš omezována zákony. Fakt, že v principu téměř vše je možné zveřejnit, ovšem neznamená, že je to vždy správné. Zájem o informace v té podobě, jak jsou zveřejňovány, o hodnotách v moderní společnosti říká pouze to, co už dávno víme – většina konzumentů médií má ráda emocemi nabité zprávy bez hlubších souvislostí. Ale nechci být jen skeptický. „Nebulvární“ média mohou využít tento případ pro hlubší informování o tématech, která jsou s ním spojena, a přitom nepoškodit oběti.

JAROMÍR JIRSA

předseda Soudcovské unie ČR

Pod záběry kamer mohou účastníci soudního řízení vypovídat ve stresu a může dojít ke znehodnocení jejich výpovědí, tedy důkazů, bez nichž nelze vynést žádný rozsudek. Vždy jsem byl pro co největší otevřenost soudců vůči veřejnosti. Za určitých okolností ale média do jednací síně nepatří. Nebo spíše patří, ale pouze omezeně, protože v dnešní době nejde médiím na prvním místě o svobodu slova, ale hlavně o reality show. To nemá nic společného s omezováním svobody slova. Proto zákon o soudech a soudcích dává předsedovi senátu možnost odepřít pořizování obrazových záznamů a přenosů z jednací síně.

PETR LANGER

soudní čekatel

Zásada veřejnosti soudního řízení je jedním z atributů tzv. spravedlivého procesu a jako taková je vyjádřena nejen v ústavě, ale i v mezinárodních smlouvách, kterými je ČR vázána. Zákon připouští výjimky, které je ale nutno vykládat velmi restriktivně. Zásada veřejnosti soudního řízení má chránit především před výkonem tzv. kabinetní justice a plní i výchovnou a preventivní funkci. Nebylo by ale v rozporu s touto zásadou, kdyby soud nepovolil obrazové záznamy v průběhu jednání. Osobně problém nevidím ani tak ve veřejnosti soudního projednávání kauzy, ale v tom, jak o ní některá média informují.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 26/2008 pod titulkem Anketa: Je vhodné, aby soudní řízení v kuřimské kauze, která se týká týrání dětí, probíhalo veřejně?