Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Blogy

Protekce se v hospicích netrpí!

Lůžkových hospiců je v ČR k současnému dni 13, dohromady se jedná zhruba o 210 lůžek pro republiku (pro Prahu nyní 26!), což je děsivě málo.

Jak se na hospice dívají pojišťovny a stát? Po nedávných zkušenostech s příbuznými jsem totiž nabyla dojmu, že získat místo v hospici je bohužel také o známostech. Nerozumím tomu, proč je nestátních zařízení tohoto typu v Čechách pořád tak málo.

Anna Kletenská

Lůžkových hospiců je v ČR k současnému dni 13, dohromady se jedná zhruba o 210 lůžek pro republiku (pro Prahu nyní 26!), což je děsivě málo. Zatím jsou všechny hospice nestátní zdravotnická zařízení, ale s různým zřizovatelem (např. občanská sdružení, Charita, Diakonie, město…).

Pojišťovny hradí ani ne polovinu potřebné sumy! Např. hospic v Litoměřicích, kde jsem primářkou, dostává na pacienta kolem 1100 Kč na den, ale nezbytně by potřeboval 2300 Kč. Zbytky se shánějí způsobem nedůstojným: prosby o příspěvek měst, granty, dary od firem i soukromníků atd.

A co se týče protekce: to se v hospici stát nesmí! Prosím vás, pošlete stížnost k rukám Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, adresa viz www.hospice.cz, a tam zjednají nápravu.

Kdo všechno, kdo především a kdo vůbec by se měl debaty o eutanazii účastnit? A především, na kom by měla být zodpovědnost za rozhodnutí?

Standa Gajer

Především by se nemělo stát, aby byl nešťastný, bolavý, utýraný a od blízkých opuštěný nemocný dotazován, zda by nechtěl eutanazii. V téhle situaci ji totiž budu chtít taky. Diskusi, zda eutanazii ano, či ne, považuji za nebezpečnou. Navíc se obávám tlaku zdravotních pojišťoven (kvalitní léčba bolesti u umírajících totiž není levná), které už nyní mají ekonomické nástroje k manipulování s lékaři. Levný pacient = finančně zvýhodněný lékař.

Jde v hospicích pouze o péči a zajištění určitého komfortu, anebo jde vlastně ještě i o snahu člověka léčit – tu jeho nemoc, i když je definována jako nevyléčitelná?

Vlaďka Pechlová

I u nevyléčitelných chorob lze stav nemocného na dlouhou dobu velmi dobře stabilizovat, ba zlepšit. Navíc i člověk s nevyléčitelnou nemocí může utrpět například úraz a být kvůli němu operován s dobrým výsledkem. Hospice v ČR jsou dle standardů povinny zaměstnávat dost lékařů odborníků v nepřetržitém režimu. Mnoho nemocných (průměrně 30 %) ještě z hospiců odchází domů, aspoň na nějakou dobu.

Existují skutečně prostředky, kterými lze mírnit bolest umírajících lidí, a jsou dostupné alespoň lidem v prostředí hospicové péče?

Ing. Martin Hajný

Medicíně se daří zvládnout bolest do snesitelného stavu v 96 až 97% případů. A těm zbylým lze vždy nabídnout možnost tzv. terminální analgosedace, tedy jakési lehké narkózy, kdy pacient zbytek života prospí, ale život nezkrátíme. Analgetika jsou v ČR každému lékaři v zásadě dostupná.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 48/2007 pod titulkem Protekce se v hospicích netrpí!