0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Scéna26. 3. 20042 minuty

Knihy

Fotografie: Spisy Vladimíra Körnera. Repro Respekt • Autor: Respekt
Fotografie: Spisy Vladimíra Körnera. Repro Respekt
Fotografie: Spisy Vladimíra Körnera. Repro Respekt • Autor: Respekt

Přes nepopiratelné kvality jsou knihy letos pětašedesátiletého Vladimíra Körnera poněkud zastíněny věhlasem filmů, k nimž napsal scénáře. V jeho osudu i tvorbě se obě média prolínají. Vystudoval filmovou dramaturgii a valnou část života pracoval na Barrandově, v 60. letech se však nejdřív prosadil jako slibný prozaik. Jeho příběhy rovněž přecházejí z knih do filmů a naopak. Vesměs zpracovávají historickou látku a vyznačují se smyslem pro osudovost, nadčasová dramata a expresivní básnivost. K vydávání Spisů Vladimíra Körnera se spojilo pražské nakladatelství Dauphin s družstvem nakladatelů Periplum z Olomouce. Jako první vychází osmý svazek s novelou Psí kůže, jež vznikla ze scénáře pro stejnojmenný film z roku 1984, a dosud nepublikovaným románem Kámen nářků z roku 1997.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

•••

VKritické příloze Revolver Revue č. 28 převládají reflexe věnované literatuře, divadlu a výtvarnému umění. Za zmínku stojí například zamyšlení Martina Hyblera nad knihou Jasunariho Kawabaty Smutek a Krása, článek Tomáše Glance o souvislostech mezi uměním a politikou v Rusku, které obzvlášť přeludně odráží případ legendárního sochaře Ernsta Něizvěstného, bouřliváka z undergroundu, ale také autora náhrobku Nikity Chruščova, sarkastické pozastavení Karla Halouna nad nešvary v nakladatelské praxi – napodobování cizích grafických úprav – nebo souhrnná recenze představení Pražského…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc