0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura24. 10. 20037 minut

Solženicynův neučesaný autoportrét

Druhá kniha memoárů Alexandra Isajeviče Solženicyna Zrno mezi žernovy – Črty z vyhnanství, která se minulý týden dostala do rukou českému čtenáři, vychází naštěstí v době, kdy je možné posoudit její obsah s dostatečným časovým odstupem od popisovaných událostí. Čtenář si při četbě může udržet přirozený nadhled a ušetřit se zbytečných emocí, které by kniha v jiném čase a za jiných okolností bezesporu vyvolala. Vzpomínky proložené úvahami o životě, politice, morálce a v neposlední řadě o autorově vlastní důležitosti a ublíženosti už dnes zdaleka nemají sílu časované bomby, jakou mělo v polovině 70. let na obou březích Atlantiku vydání knihy Souostroví Gulag. Nicméně umožňují nám nahlédnout Solženicynovu osobnost v celé její složitosti.

mobrazek_1539.jpeg • Autor: Respekt
mobrazek_1539.jpeg • Autor: Respekt
Fotografie: Napsal jsem sice Souostroví Gulag, ale ze Západu se nepominu. Foto: ČTK • Autor: Respekt
Fotografie: Napsal jsem sice Souostroví Gulag, ale ze Západu se nepominu. Foto: ČTK • Autor: Respekt
↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Druhá kniha memoárů Alexandra Isajeviče Solženicyna Zrno mezi žernovy – Črty z vyhnanství, která se minulý týden dostala do rukou českému čtenáři, vychází naštěstí v době, kdy je možné posoudit její obsah s dostatečným časovým odstupem od popisovaných událostí. Čtenář si při četbě může udržet přirozený nadhled a ušetřit se zbytečných emocí, které by kniha v jiném čase a za jiných okolností bezesporu vyvolala. Vzpomínky proložené úvahami o životě, politice, morálce a v neposlední řadě o autorově vlastní důležitosti a ublíženosti už dnes zdaleka nemají sílu časované bomby, jakou mělo v polovině 70. let na obou březích Atlantiku vydání knihy Souostroví Gulag. Nicméně umožňují nám nahlédnout Solženicynovu osobnost v celé její složitosti.

Na řeči není čas

Soudě podle dokumentárního filmu režiséra Alexandra Sokurova, který letos v srpnu odvysílala ČT, je dnes Solženicyn stařec úctyhodného věku, který svým vzezřením připomíná ruského pravoslavného mnicha. Dlí v ústraní nedaleko Moskvy a pracuje na historickém románovém cyklu Rudé koleso, který by měl naplnit Solženicynovo celoživotní předsevzetí: totiž odhalit a posoudit příčiny katastrofy, kterou pro Rusko znamenala revoluce roku 1917. Do určitého okamžiku spojoval Solženicyn toto úsilí rovněž se svou představou o mravní obrodě Ruska, jejímž základem mělo být právě pochopení vlastní tragické minulosti a národní sebeuvědomění.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc