0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí2. 8. 20033 minuty

Z minulého týdne

Fotografie: Foto ČTK • Autor: Respekt
Fotografie: Foto ČTK • Autor: Respekt

Vatikán zahájil kampaň proti homosexuálním manželstvím. Kongregace pro nauku víry při svatém stolci zveřejnila minulý týden dvanáctistránkovou stať, v ní zdůvodňuje odmítavý postoj katolické církve k homosexuálním svazkům a vyzývá římskokatolické zákonodárce, aby proti těmto manželstvím bojovali. Text, podepsaný papežem, je reakcí na rostoucí počet států v Evropě a Severní Americe, které homosexuálům přiznávají stejná práva jako heterosexuálům včetně možnosti uzavřít sňatek. „Manželství existuje výhradně mezi mužem a ženou… Je svaté, zatímco homosexuální svazky jsou v rozporu s přirozeným morálním zákonem. Jejich uznání nebo zrovnoprávnění s manželstvím by neznamenalo jen schválení deviantního chování, ale zpochybnilo by také základní hodnoty lidského společenství,“ píše se v dokumentu, který vznikal dva roky. Text rovněž odsuzuje adoptování dětí homosexuálními páry – to je zatím možné jen v Nizozemsku. „Adopce dětí osobami žijícími v takovém svazku znamená páchání násilí na těchto dětech…, protože žijí v prostředí, které neumožňuje jejich plný rozvoj.“ Konzervativní politici dokument ocenili, zatímco zástupci hnutí na obranu homosexuálů a někteří liberální politici se proti němu ohradili. Člen německých Zelených pro stanici BBC řekl, že je to „smutný text svědčící o myšlenkovém fanatismu“.

Reklama

Bosensko-srbský lékař Milomir Stakič…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc