Obálka vydání 41/2002
41/2002 • 7.–14. 10. 2002

2002/41