Obálka vydání 38/2002
38/2002 • 16.–23. 9. 2002

2002/38