0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy15. 9. 20025 minut

Dopisy

Na fakta nezapomíná Respekt, ale pan Volek

Marek Švehla prý „zapomíná na fakta“, když o poslancích píše, že „na žádost Spolany“ ze zákona o obalech vypustili zákaz obalů z PVC, soudí Vlado Volek, tajemník lobbistického sdružení českých výrobců obalů (Dopisy, Respekt č. 37/2002). Prý tam totiž takový zákaz vůbec nebyl. Takže: zmiňovaný zákaz byl v zákoně o odpadech z roku 1997, jehož platnost poslanci odložili – a loňským obalovým zákonem pak původní zákon zrušili, aniž by příslušný paragraf nahradili novým. Takže jej vypustili. Důvody pro vyloučení polyvinylchloridu přitom není nutné nějak pracně hledat. Stačí si připomenout chlorové havárie ve Spolaně či exhalace dioxinů při likvidaci odpadů z tohoto materiálu ve spalovnách. PVC lze přitom při balení snadno nahradit plasty neobsahujícími chlor nebo jinými materiály.

Volek též klade řečnickou otázku, co to vlastně přesně je obal z PVC, kolik procent PVC by měl obsahovat a zda je po zákazu budeme dovážet. Snadná odpověď: český zákon se týkal veškerých obalů obsahujících PVC a vztahoval se na výrobu, prodej a dovoz. Zákaz PVC balení platí ve Švýcarsku a Švédsku. V Belgii a Dánsku je na ně uvalena zvláštní daň a v Nizozemsku se na

zastavení výroby průmysl s vládou dobrovolně dohodl. „Stojí za zmínku, že ani na Slovensku zákaz výroby, dovozu a vývozu PVC a výrobků z PVC nevydržel ani půl roku. Představoval totiž…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc