0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace30. 9. 20017 minut

Hlavou protizdi

Jaroslav Cuhra

Za posledních deset let se podařilo zdejším historikům přece jen částečně splatit publikační dluhy v oblasti soudobých dějin. Pozornosti se tak konečně dočkalo i období pozapomenuté třetí československé republiky, vklíněné mezi květnové osvobození a únorový komunistický puč. Vedle odborných prací na toto téma už dokonce vyšlo i několik výborů z dobové nekomunistické publicistiky. Za zmínku stojí zejména edice textů Ferdinanda Peroutky, Václava Černého a Michala Mareše. Zatím poslední počin podobného charakteru připravil pod názvem Na ztracené vartě Západu Milan Drápala z Ústavu pro soudobé dějiny. Pozornost si jím editovaná sedmisetstránková kniha zaslouží už proto, že obecné povědomí o období třetí republiky významným způsobem obohacuje a rozšiřuje. Systematicky si totiž všímá doposud opomíjené publicistiky, pro niž se vžilo poněkud nepřesné označení „pravicová“.

Nesourodá osma

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

„Nechce se mi, i když by všichni/ po hlavě chodili, po hlavě chodit též,“ napsal v roce 1947 Jan Zahradníček ve své básni La Saletta. Pokud bychom pro knihu sestavenou Drápalou hledali výstižnou charakteristiku, stěží bychom nalezli trefnější vyjádření. Sám editor svou práci definoval jako snahu „vytrhnout ze zapomenutí texty, které jsou svědectvím pozoruhodného úsilí vzdorovat nástupu komunistické diktatury i logice dějinného apriorismu a bránit demokracii v Československu před více než půl stoletím“.

Čtenáři se tak dostává do rukou výbor z textů osmi tehdejších …

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc