0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy16. 9. 20014 minuty

Dopisy

Jak se řekne anglicky Rom?

V článku Zločin a trest po česku (Respekt č. 36/2001) užívá jeho autor Michal Klíma výrazu Nerom pro označení příslušníka českého etnika. To mi vadí. Považuji se za Čecha, a nikoli za Neroma nebo třeba za Neněmce nebo Nežida. Označovat příslušníka jednoho etnika negací názvu etnika druhého je dost nešťastné a postrádá to jakoukoli logiku. Se značným přimhouřením očí by snad mohlo být považováno za logické označit základním názvem příslušníka etnické většiny na daném území a negativním tvarem příslušníka menšiny. S označením Nečech pro Roma jsem se však zatím (a nutno říci naštěstí) nesetkal.Výrazu Nerom užívají autoři zřejmě z bezradnosti, jak jednoduše a pregnantně rozlišit příslušníka českého etnika a občana českého státu, tedy českého státního příslušníka, aniž by se dotkli romského útlocitu. To je ovšem slepá ulička. Před nemnoha lety přestal být z tohoto důvodu používán pejorativně znějící výraz Cikáni ve prospěch označení Romové. Zdá se, že dnes již i označení Romové nabývá stále více negativního nádechu. Budeme se tedy snažit zjemnit to tím, že sami sebe označíme za Neromy. Co se pak bude dít dál? Že tato cesta nikam nevede, se můžeme velmi dobře přesvědčit na příkladu Spojených států a jejich dnes již několikastupňového vývoje při označování amerických občanů černé pleti. Mimochodem, rád se nechám poučit: Jak se řekne anglicky Rom? I nejnovější slovníky…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc