0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy5. 8. 20014 minuty

Dopisy

S udáváním to nemá nic společného

Vrozhovoru se streetworkerem Lászlem Sümeghem (Respekt č. 30/2001) se objevila informace, která poškozuje pověst Městského centra sociálních služeb a prevence zřízeného pražským magistrátem. Lászlo Sümegh tvrdí, že z Městského centra odešel, protože po něm bylo vyžadováno „aby udával klienty za to, že dělají sex za peníze“. Není to pravda.Více než rok jsem byl přímým nadřízeným Lászla Sümegha, který se při své práci setkává s dětmi, jež se prostituují. Při rozsáhlé intervizi práce našich streetworkerů na počátku tohoto roku nebyl pan Sümegh schopen předložit jakoukoli transparentní dokumentaci své práce, která se tak pro nás stala neprůhlednou, a proto byly na počátku tohoto roku - po konzultaci s odborníky - formulovány závazné standardy pro streetworkerskou práci s prostituujícími se dětmi. Ty jsou v souladu s obecně uznávanými zásadami sociální práce a českou legislativou. Požadovali jsme po panu Sümeghovi, aby ve své práci rozlišovat dětské a dospělé prostituty a při setkání s dítětem kontaktoval rodinu nebo ústav, odkud dítě uteklo. Zároveň měla vést streetworkerova intervence k tomu, aby se dítě rozhodlo přestat s prostitucí. V případě, že by se to nedařilo na ose dítě - rodina (ústav), bylo povinností L. Sümegha kontaktovat kurátora pro mládež, pracovnice sociálně právní ochrany dětí, případně policii.Tento postup pan Sümegh odmítl a…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc