Obálka vydání 13/1997
13/1997 • 24.–31. 3. 1997

1997/13