Obálka vydání 12/1997
12/1997 • 17.–24. 3. 1997

1997/12