Obálka vydání 21/1996
21/1996 • 20.–27. 5. 1996

1996/21