0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře27. 11. 19949 minut

Duchovní a politické vize z Lán

Duchovní a politické vize z Lán

Havlovy projevy, ať doma nebo v zahraničí, u nás vzbuzují zájem teprve tehdy, když se jich mohou zmocnit politické strany a následně žurnalisté. Posledním takovým případem se stala prezidentova řeč o potřebě nové vize pro českou společnost u příležitosti 28. října. Politické „vzrušení“ však nebylo namístě - Havlovy myšlenky a postoje jsou totiž trvale přítomny ve všech jeho veřejných vystoupeních. Nový bývá pouze vnější kontext, v jakém se objevují. Poměrně ucelený obraz o tom, jaké myšlenkové a politické výkony lze od Havla očekávat, si lze udělat už z toho, co stojí téměř zcela mimo pozornost - z pravidelných nedělních promluv k občanům.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Konejšivé zneklidňování

Myšlenka Hovorů z Lán se objevila v lednu 1990 v okruhu tehdejších Havlových poradců. Inspirovali se přitom promluvami F. D. Roosevelta k americkému národu v dramatických letech druhé světové války. Vzrušení prvních měsíců svobody a s nimi i část charismatu Václava Havla sice dávno opadly, Hovory z Lán se však pro prezidenta staly důležitou komunikační vazbou s občany i politiky. Na rozdíl od oficiálních projevů se pojí s určitou zvláštní atmosférou intimity. Nejvyšší státní autorita odkládá na chvíli korzet úřední oficiality a obrací se k občanům jako jeden z nich, ve své lidské a osobní dimenzi. Momentky z prezidentova soukromí, rozvážná dikce, výrazný soulad tazatele a dotazovaného, to vše obvykle přispívá k výslednému dojmu konejšivosti.Václav Havel ve…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc