0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika24. 7. 19945 minut

Jak funguje RM-Systém

Jak funguje RM-Systém

Jak známo, kapitálový trh v České republice je organizován dvěma subjekty: burzou cenných papírů a RM-Systémem. Oba trhy patří v tržních ekonomikách k tradičním místům pro obchodování s cennými papíry. Pražská burza zahájila svoji činnost v dubnu 1993, RM-Systém poskytuje zájemcům své služby od června téhož roku, tedy právě rok.Díky kupónové privatizaci se většina z nás stala akcionáři, převážně však pouhými pasívními držiteli akcií. O burze i RM-Systému máme všeobecné povědomí, samotné obchodování nás ale mnohdy děsí. Tento strach či ostych ovšem není na místě. Obchodování s cennými papíry není nijak složité a v případě RM-Systému člověk nepotřebujeme ani žádné zprostředkovatele jako na burze.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Periodická průběžná aukce

RM-Systém začal nabídkou tzv. periodické aukce, která se skládá z jednotlivých aukčních kol. Jejich periodicita se postupně snižovala až na současné čtrnáctidenní intervaly. Vedení RM-S ještě v prvním čtvrtletí letošního roku počítalo s omezením délky trvání na jeden týden, tato myšlenka však byla později opuštěna. Příčinou odklonu od dalšího rozvoje periodické aukce je především úspěšné otevření dalšího samostatného trhu organizovaného v rámci RM-Systému, tzv. průběžné aukce. Zůstaňme však zatím u aukce periodické a podívejme se podrobněji na její průběh.Dvoutýdenní období aukčního kola můžeme rozdělit na dvě části: část přijímací a část vyhodnocovací. V úvodu přijímací fáze se podle úrovně nabídky a poptávky…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc