Často hledáte, jak…
Obálka vydání 4/1992
4/1992 • 27. 1. – 3. 2. 1992

1992/4

Zahraničí

Atentát v Budapešti

András Vágvölgyi

Den před vánoci, ráno 23.prosince, se někdo pokusil na silnici vedoucí k budapešťskému letišti Ferihegy vyhodit do vzduchu autobus vezoucí židovské vystěhovalce z Ruska.

Armáda vede válku jen kvůli svým zájmům

Jovan Teokarevič

Srbský spisovatel Vuk Draškovič je vůdcem Hnutí srbské obrody. Před nedávnem se ještě projevoval jako extrémní nacionalista, ale od března loňského roku, kdy v Bělehradu proběhly demonstrace proti Miloševičovi, se spisovatel stal především otevřeným nepřítelem srbského komunistického režimu.

Prázdné pulty, zpolitizovaná armáda

Dimitrij Běloševský

Kdo se osobně a nezprostředkovaně setká s dnešní moskevskou realitou, kdo se projde ulicemi, obchody, redakcemi a kdo mluví s místními obyvateli, nabude zvláštního pocitu, že se pohybuje ve snové, neskutečné atmosféře.

Staré zlaté časy

Martin Hybler

Francie má tradici ideologické politiky. A to přinejmenším od osvícenství, určitě od revoluce. Byla tu však patrná i dřív: i francouzská monarchie sama sebe zdůvodňovala daleko teoretičtěji než monarchie jiné.

Veřejná výzva k vraždě

Ivan Lamper

László Tökés, protestantský biskup maďarské národnosti, žijící v rumunském městě Oradea, má být zavražděn.

Bosně-Hercegovině hrozí rozdělení

Teodor Marjanovič

Valná část světové diplomacie (československou nevyjímaje) předpokládala, že mezinárodní uznání některé z bývalých jugoslávských republik povede v této části Balkánu k ještě prudším bojům.