Často hledáte, jak…
Obálka vydání 12/1991
12/1991 • 18.–25. 3. 1991

1991/12

Zahraničí

Případ Ghassemlou

Magdaléna Vovsová

Dne 12.února 1991 vznesla paní Helena Krulichová-Ghassemlou žalobu na rakouský stát. Důvodem je zanedbání povinností ze strany rakouské policie při vyšetřování vraždy předního představitele íránských Kurdů, dr.Abdula Rahmana Ghassemlou.

Centristické panoptikum

Dana Mazalová

Po Gorbačovově prohlášení o nutnosti vybudovat centristickou linii se na sovětské, ale spíš jen na moskevské politické scéně náhle vynořila nová organizace.

Netrpělivost armády

Teodor Marjanovič

Přízrak občanské války, který již delší dobu hrozí Slovinsku, Chorvatsku a albánskému Kosovu, se v sobotu 8.března přesunul i nad Bělehrad.

Bratislava 14. března

Jan Macháček, Jan Brabec, Jiří Souček

Je krátce po poledni. Na náměstí SNP v centru Bratislavy, kam je ohlášena manifestace k 52.výročí založení Slovenského štátu, se houfují první hloučky.

Dělali bychom to jinak

István Lékó

Na přelomu února a března přijela do Prahy delegace maďarského Svazu mladých demokratů (FIDESZ). Čtyři zástupci této liberální opoziční strany zde navazovali kontakty s obdobnými proudy našeho politického spektra - jednali s poslanci Kroupou, Kinštem, Kučerou, Mandlerem a Burešovou.

Politicky správný fašismus

Frances Starn

Americká média nedávno na okamžik odvrátila pozornost od Blízkého východu a začala bít na poplach proti náhle odhalenému vnitřnímu nepříteli - nové ideologii, ironicky označované jako "Political Correctness" (politická správnost).
Termínem "politicky správný", převzatým původně z maoistické rétoriky, se v sedmdesátých letech označovalo bezduché, frázovité levičáctví. Zhruba od poloviny osmdesátých let se jím rozumí vyhraněný postoj k celé řadě volně propojených otázek od rasové a sexuální rovnoprávnosti přes ekologii a zahraniční politiku až po vztah k mimoevropským kulturám.

Nekompromisní postoj Valerie Novodvorské

Dana Mazalová

Mnohá žena nevyjde na ulici bez klobouku nebo alespoň kabelky. Nezbytný doplněk představitelky nejradikálnější ruské opoziční organizace Demokratický svaz je jiný. Bez transparentu s nápisem "Gorbačov je fašista" jsem Valerii Novodvorskou ještě nepotkala.