0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Zahraničí29. 5. 19904 minuty

Českoslovenští Maďaři před volbami

Maďaři žijící na Slovensku (cca 600.000) se na politickém životě uplynulých 40 let nijak zvlášť nepodíleli. Po období bezpráví (1945-48), deportací a slovakizace byli schopni pouze s velkými obtížemi začít nový život ve své staronové vlasti.

Maďaři žijící na Slovensku (cca 600.000) se na politickém životě uplynulých 40 let nijak zvlášť nepodíleli. Po období bezpráví (1945–48), deportací a slovakizace byli schopni pouze s velkými obtížemi začít nový život ve své staronové vlasti. Na území obývaném Maďary byli do významnějších funkcí dosazováni komunisté slovenské národnosti; vždyť menšina znamenala přece odjakživa pro většinu nebezpečí. Jedním z důvodů, proč Maďaři podporovali kolektivizaci, byl strach z toho, že pokud družstvo nezaloží sami, jejich pozemky budou přidělěny slovenským zemědělcům.

Maďarskou revoluci roku 1956 prožívali neobyčejně intenzívně, mnozí dokonce chtěli odjet do Maďarska bojovat (někteří tak skutečně učinili) a všichni pozorně sledovali maďarské rozhlasové vysílání. V době této revoluce střežili milicionáři a jejich rodinní příslušníci brány slovenských podniků, v nichž pracovalo hodně Maďarů. Našli se však i takoví straničtí funkcionáři, kteří kajícně navštěvovali maďarské (ale i slovenské) rodiny a omlouvali se za svá provinění, neboť se báli, že se ocitnou na stromech jako jejich soudruzi v Maďarsku.O intermezzu roku 1956 jsem se zmínil proto, že bylo mezníkem, v jehož důsledku se Maďaři stali ještě pasívnějšími a režim vůči nim ještě podezíravějším. V tomto období se soustředili hlavně na zajištění lepších materiálních podmínek. Inteligence se stáhla do sebe a oddávala se hořkému moudrému snění nebo se ukájela psaním sociografií.Pak přišel rok 1968; když však Maďaři…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc