Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

S Janou Chladovou o péči o onkologické pacienty

Na téma psychologické péče o lidi s rakovinou i potřebné komunikace s lékaři a rodinami pacientů jste mohli diskutovat s Janou Chladovou, předsedkyní sdružení Gaudia proti rakovině.

Jana Chladová • Autor: Karel Cudlín
Jana Chladová • Autor: Karel Cudlín
Jana Chladová • Autor: Karel Cudlín
Jana Chladová • Autor: Karel Cudlín

Jana Chladová

(*1980) absolvovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě (obor všeobecná sestra), komplexní psychoterapeutický výcvik v systematické psychoterapii při ISZ Praha (akreditovaný pro oblast zdravotnictví) a v současnosti studuje speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Praktické zkušenosti získala jako terapeutka v Psychoterapeutickém centru Gaudia, v konzultačně vzdělávací skupině Gaudia - ISZ, v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (v rámci projektů Gaudia proti rakovině), v Psychiatrické léčebně Bohnice a také v Centru pro rodinu DROP IN. Je předsedkyní občanského sdružení

Gaudia proti rakovině

.

"Rakovina je u nás ještě stále hodně stigmatizující nemoc - je automaticky spojovaná se smrtí a vylučuje pacienta z normálního života. I blízcí lidé se často neumí k pacientům chovat - jsou vyhýbaví, přehnaně soucitní, neupřímní,“ říká Jana Chladová. "A přistupuje k tomu strach z bolesti, ze smrti, obavy z rozpadu manželství, konce kariéry… O tom všem s pacienty mluvíme. A snažíme se společně přijít na to, co konkrétního, třeba i nějakou zdánlivou drobnost, mohou udělat, aby se cítili lépe.“ (Článek Michala Komárka Udržet svět pohromadě.)

(On-line rozhovor je hodinový, je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na odpovídajícím. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách.)

:59Libuše KalvodováDobrý den, můžete mi, prosím, upřesnit míru Vašeho psychologického vzdělání, jste-li atestovaná a registrovaná klinická psycholožka a jaký máte certifikovaný výcvik? děkuji L.Kalvodová, IHOK FN Brno11:08chladovaDobrý den, náš projekt je postaven tak, že bereme psychoterapii jako samostatný obor a zaměřujeme se na poskytování psychoterapeutické péče. Nesuplujeme práci klinických psychologů ani psychiatrů. Naopak hledáme si své místo jako odborníci na rozhovor s nemocným. Všichni členové týmu mají Komplexní psychoterapeutický výcvik, který je akreditovaný Čekou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, dále se vzděláváme a máme odborné zázemí v Institutu systemické zkušenosti a v neposlední řadě je projekt garantován MUDr. Olgou Kunertovou. Já sama jsem registrovaná všeobecná sestra a studuji VŠ, kde složím státní zkoušku z psychologie. Ostatní členové týmu mají vystudovanou jednooborovou psychologii nebo psychologii v kombinaci s dalším oborem.
Byla bych velmi ráda, kdyby se tato problematika mohla nadále konzultovat a mohli jsme najít společnou cestu a hranice naší práce.:19marie ředinováVím, že GAUDIA dělá V Nemocnici u Milosrdných sester velice potřebnou službu, která ve většině nemocnic chybí.
V ČR existuje řada pacientských organizací sdružující pacienty po onkologických onemocněních.
Mohou podle Vás pomoci novým pacientům i lidé se zkušeností s obdobnou nebo stejnou diagnozou, i když jsou to laici?
Mají pacientské organizace v naší společnosti své místo?
Co si myslíte o proškolených dobrovolnícich z řad pacientů a jejich roli v nemocnicích nebo jako doprovod nemocným.
zdraví všem přeje Marie Ředinová11:10chladovaDobrý den, samozřejmě, že práce dobrovolníků a školených dobrovolníků je v nemocnicích i jinde, velmi potřebná. Gaudia proti rakovině, o.s. si váží všech, kteří se starají tímto způsobem o lepší pohodu nemocných a pomáhají jim zodpovědět otázky, které ani zkušený nemůže vědět, protože sám nemá s problémem osobní zkušenost. Mířím tím hlavně ke stomikům a k jinak postiženým nemocným.
V neposlední řadě by Gaudia bez přátelské spolupráce sdružení jako je Amélie, Fit ILCO, Alen, Mamma Help, Lymfolm Help aj. nemohla tak pružně reagovat na potřeby nemocných a přizpůsobit tomu podobu svých služeb. Děkuji všem!!:24Eva S.Dobrý den.
Paní Chladová, kdy je pro pacienta s diagnostikovanou rakovinou dobré o ní mluvit s ostatními onkologickými pacienty a kdy byste to nedoporučovala? Slyšela jsem názor, že komunikace pacienta o problémech s rakovinou v kruhu dalších pacientů není vhodná, protože tak nemocný může na nemoc rezignovat…11:11chladovaDobrý den, to, kdy bude nemocný chtít mluvit o svém problému záleží v podstatné míře na něm samotným. Někomu postačí rodina, přátelé, někdo naopak nechce rodinu zatěžovat a raději vyhledá odborníka. Co se týče komunikace nemocný-nemocný, tak mám tu zkušenost, že buď funguje velmi dobře, nemocní otevírají své potíže, ptají se, diskutují, nacházejí společně řešení a nebo nechtějí kontakt na kluby, odmítají to. Z různých důvodů. Problém vidím v situaci, kdy nemocný nekomunikuje vůbec. Pak je dobré starat se o to, proč a jak mu můžeme pomoci.:00Šárka LipskáK vašemu úspěchu vám, tedy celému sdružení, blahopřeji.
Chci se zeptat, jak vás přijímají samotní ošetřující lékaři, většinou jako vhodnou a potřebnou pomoc, nebo jste spíše trpěni?
Fungujete někdy i jako prostředníci při komunikaci mezi lékaři a léčiteli? Jak se vůbec vaše sdružení staví k alternativní medicíně?
Kdy, za jakých podmínek a jak se na vás mohou lidé v případě potřeby obrátit (jaké je kapacita vašeho sdružení)?
Předem vám děkuji za odpovědi a přeji hlavně dostatek optimismu.11:13chladovaDěkujeme. Samozřejmě sdružení nejsem jen já, ale jsme tým. Bez kolegů by to nešlo.
Lékaři v nemocnici Mil. Sester nás berou velmi dobře. Mají možnost vidět, jak naše práce funguje a co se stane s pacientem, když s ním pracuje terapeut. Snažíme se také o supervize personálu a o mediaci kontaktu mezi zdravotníky a pacienty. A to s různými úspěchy a problémy.
K otázce alternativní medicíny – respektujeme přístup každého klienta ke své nemoci, nehodnotíme, co je špatné a co je dobré. Spíše pomáháme klientům najít si vhodnou cestu. Co se týče „alternativních přístupů v psychoterapii“, tak v tom bych byla opatrná.
Na sdružení se může obrátit kdokoliv, kdo je nemocný nebo jeho blízcí. Služby jsou ambulantní nebo můžeme za klienty, v případě jejich neschopnosti, zajít domů.
Kapacity máme, služby jsou pro klienty zdarma. Kontakty najdete na internetu.:04František MotlSkutečně nabízíte onkologickým pacientům v našich poměrech vzácné služby? V čem spočívají? V čem jsou nadstandardní oproti např. již zmíněným pacientským sdružením?11:52chladovaDobrý den, služby, které nabízím jsou „vzácné“ tím, že pokud se člověk ocitá v tíživé situaci, jakou rakovina je, tak má možnost obrátit se na konkrétní odborníky, kteří se zabývají psychoterapií pro onkologicky nemocné a nemusí absolvovat psychologické či psychiatrické vyšetření, aby mu bylo pomoženo. Pokud bude nemocný pacientem nemocnice Mil. Sester náš terapeut si ho sám vyhledá a bude ho provázet celou dobou hospitalizace. Pokud bude nemocný chtít, může v terapii pokračovat u toho samého terapeuta ambulantně.
Nadstandardní oproti jiným sdružením nejsou. Jsou jiné. Poskytujeme psychoterapii. A zda je naše služba opravdu vzácná, to ať posoudí klienti.:13R. OlivaJe poskytování vašich služeb pacientovi časově omezené?11:16chladovaDobrý den, to záleží na tom, jak otázku vnímáte. Pokud jsme omezeni délkou hospitalizace tak ano. Jinak to v praxi běží tak, že terapie trvají cca hodinu, ve frekvenci 1×-2× týdně, podle potřeb nemocného. Vyjímkou nejsou kontakty přes telefon nebo přes internet.:25mirek dušínJe vaše péče o onkologické pacienty na západ od našich hranic na stejné úrovni jako ta vaše, je skutečně standardem dostupným všem pacientům, nebo si podle článku mám myslet, že naše zdravotnictví je na tom bídně?
Jaké je provázání poskytování takové péče s hrazením pojišťoven?11:28chladovaDobrý den, snažíme se o to, aby naše služby měly co nejlepší úroveň. Služba je dostupná všem pacientům nemocnice, kde působíme, pak na území Prahy a nově v Brně. Otázka, jak je na tom naše zdravotnictví s psychoterapeutickými službami je široká. My se řídíme tím, s čím přicházejí naši klienti nebo třeba zdravotní sestry. Většinou máme zprávy, že buď chybí nebo nedostačují. Ale jistě najdete nemocnice, kde terapeut působí a podporu dostenete. Ale přichází na řadu jiná věc, aby Vám mohla být poskytnuta psychoterapeutická péče v nemocnici a hradila ji pojišťovna, musí být stanovena diagnóza, většinou psychiatrem. Sdružení se svým zaměřením snaží vyhýbat se psychiatrizování onkologických pacientů. Jednoduše jedna diagnóza stačí. Navíc nepotřebujeme diagnózu, abychom mohli s pacientem pracovat na jeho potřebách a potížích.:26MagdalénaPoužívaté i nějakou formu arteterapie?11:18chladovaDobrý den, v terapii používáme prvky arteterapie např. kresby postav a prostředí na psychosomatické téma. Nebo při různých komunikačních obtížích. Ale je to spíše ojedinělé.:03V. M.Může vůbec mladý člověk dojít ke smíření s vidinou brzké smrti? Nebo je to nakonec jen rezignace? Je třeba takovým lidem nabídnout určitopu formu spásy? Hledají ji většinou v náboženství, filozofii nebo vlastní rodině a potomstvu?11:44chladovaDobrý den, v praxi se setkávám s tím, že mladí lidé více bojují s nemocí, hledají více oporu ve svých plánech a zájmech, v rodině a to do posledních chvil. Snažíme se, aby do posledních chvil měli kompetence k tomu svůj stav zvládnout a projevit, co potřebují, co jim pomůže.:24Jindra ZeyerováDobrý den,
se zájmem jsem si přečetla článek o práci Vašeho sdružení.
Ráda bych se dozvěděla, jestli v současné době ještě přijímáte terapeuty, a zvlášť, je li možné u Vás pracovat jako laický terapeut. Mám téměř dvacetiletou zkušenost s prací s tělem i nevědomím díky vlastní sebezkušenostní práci. Nyní už čtvrtým rokem procházím 2× týdně klasickou psychoanalýzou a prací se sny. Také jsem uplynulých 10 let pečovala o svou těžce nemocnou matku až do její smrti.
Ráda bych, kdybych alespoň část vnitřních zdrojů, které jsem získala a obohatila se jimi, mohla věnovat dál.
Jindra Zeyerová Praha11:31chladovaDobrý den, v našem sdružení pracují odborně školení terapeuti. Nicméně kontaktujte naše spřátelené sdružení Amélie, které se věnuje dobrovolnictví a práci laických terapeutů.:57Miroslava AmbrožováDoškolují se vaši spolupracovníci po absolvování oboru psychologie v rámci možností vašeho sdružení? Je velký rozdíl v znalostech příchozích z různých škol? Všimla jsem si, že nestudujete UK ale jinou školu.11:36chladovaDobrý den, pro práci v naší organizaci je nutné absolvování Komplexního psychoterapeutického výcviku. Předchozí vzdělání se může lišit, ale požadujeme na pozici psychoterapeuta VŠ jednooborová nebo dvouoborová psychologie. Na pozici socioterapeuta předchozí vzdělání v sociální práci. Já sama studuji ještě VŠ, ale jsem registrovaná všeobecná sestra.
A co se týče různých vědomostí, tak to je vždy ku prospěchu a obohacení.:30Hanka S.Nestává se, že vaši psychoterapeuté tzv. vyhoří?
Může se člověk takové činnosti věnovat dlouhodobě?11:39chladovaDobrý den, stát se to může, jedná se o velmi náročnou práci. My se tomu bráníme pravidelnou supervizí, dalším vzděláváním a podporou v týmu.
Sama tuto práci dělám čtvrtým rokem.:06davidCo Vás na této práci nejvíce naplňuje?11:47chladovaDobrý den, to je hezká otázka… Kontakt s nemocnými, to, že jim mohu pomoci. Když vidím, jak někteří klienti na sobě pracují, jsou aktivní…obohacují mě jejich myšlenky, názory…mám ráda partnerství, ne expertní pozici. V neposlední řadě i to, když všechno dopadne tak, jak má.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].