Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

Radní ČT: Drtinová je protivná a Zeman smí pít

Se členem Rady ČT Janem Prokešem o řešení stížnosti na manipulace ve zpravodajství

Moderátorka České televize Daniela Drtinová • Autor: HN, Jan Schejbal
Moderátorka České televize Daniela Drtinová • Autor: HN, Jan Schejbal

Měl to být rozhovor o Radě České televize, která uzavřela stížnost zaměstnanců na zásahy do nezávislosti zpravodajství tím, že ji nenechala řádně a nezávisle vyšetřit, konstatovala, že to nejde, a věc uzavřela. A vlastně o tom nakonec i je, i když více místa v rozhovoru s radním Janem Prokešem zabírají odbočky k rozboru osobnosti moderátorky Daniely Drtinové či opilství prezidenta Miloše Zemana.

Kauza stížnosti 23 zaměstnanců televize, kterou svým jménem zaštítila právě Drtinová, však možná ani po konečném zásahu radních není u konce – poté, co manipulaci shledal v příkladech uvedených ve stížnosti Syndikát novinářů a vážné výtky se objevují i v analýze advokáta Aleše Rozehnala, se tichem z rady chystá zabývat volební výbor parlamentu. Zda revokuje usnesení rady a doporučí stížnost přece jen řádně vyšetřit, na to si ale musíme počkat do února.

Co dnes, po několika měsících od stížnosti, víte o tom, zda se ve zpravodajství manipulovalo, nebo ne?
Nelíbí se mi ani způsob reakce paní Drtinové, ani to, že byl podnět v podstatě anonymní a že se v něm zaměstnanci obraceli na radu, místo aby vše řešili uvnitř televize. Rada má velmi omezené možnosti, jak zasahovat do personálních a jiných záležitostí. Kdyby si to paní Drtinová jako právnička uvědomila, nemůže pořád vyčítat Radě, že nekoná. Rada konala tak, jak může. Pořídila si nezávislé expertízy od docenta Šmída a například i právní expertízy, že nemůže být účastna žádných komisí.

Bylo jasné, že rada nevyšetřuje, ale mohli a měli jste to nechat vyšetřit nezávislou komisí. Nenechali – a tak se ptám, co dnes víte o tom, zda docházelo k manipulacím ve prospěch určitých politiků.
Z dvanácti bodů stížnosti bych řekl, že bylo stoprocentně vyvráceno deset; dva byly sporné – Číňané a pak prodej domu sociálního demokrata byl možná pozoruhodný…

Jak a čím se to podařilo vyvrátit?
Tím, že se prokázalo, že není pravda, co tvrdila paní Drtinová, že se některé věci nevysílaly. To už zpracoval ve svém rozboru pan Šámal (ředitel zpravodajství – pozn. red.) - že televize nic nepotlačovala.

Vy jste jistotu, že bylo vše v pořádku, založil na rozboru šéfa zpravodajství, proti jehož vedení stížnost směřovala?
To ne. Nechali jsme si udělat rozbor dvanácti bodů stížnosti od lidí, nechci se plést v jejich jménech, je to na webu. Dále to vyšetřoval interní audit a byla tam jistá skupina, kterou vedl jistý pan Formánek. A všichni shledali stížnost na zpravodajství jako celek za neodůvodněnou.

Já jsem to četla. Rozbor pana Šmída nic nešetřil, je to taková řekněme úvaha, analýza pana Rozehnala rozhodně nemluví o tom, že bylo vše v pořádku, a pan Formánek dělal jen obsahovou a kvantitativní analýzu, která se provádí každé pololetí a se stížností nemá nic společného.
Já to vidím jako spor zaměstnanců s jejich nadřízenými, ve kterém mohou, nebo nemohou mít pravdu. A naprosto mi chyběl nějaký arbitr - a právě to odhalil interní audit. Že tu byly špatné rozhodovací mechanismy, protože vše bylo v rukou jedince. Podařilo se mi dotlačit generálního ředitele k tomu, že odteď bude takové spory rozhodovat editoriální panel, v němž budou jak zástupci vedení, tak redaktoři.

Drtinová má předem připravený apriori názor, co politici provedli, a snažila se manipulovat lidi ve studiu.

Problém je ale přece v tom, že zaměstnanci rozhodování šéfredaktora Petra Mrzeny vnímali jako zásah cenzora, jako pokusy o manipulaci zpravodajství - a o tom jsme se zásluhou rady nic nedozvěděli.
To prokázáno nebylo. To byl jejich pocit a chápu, že ho člověk může mít. A Daniela Drtinová to pak ještě zúžila, že rada rozhoduje od stolu a stačí jí, co řekne generální ředitel. Tak to není.

Předseda Rady ČT Milan Uhde • Autor: HN, Lukáš Bíba
Předseda Rady ČT Milan Uhde • Autor: HN, Lukáš Bíba

Váš kolega, radní Milan Uhde, navrhoval zřídit nezávislou komisi, která by popsané příklady ve stížnosti vyšetřila; s externími komisaři by mluvili i redaktoři a zaměstnanci, kteří se pod stížnost báli podepsat. To by znamenalo, že rada nerozhoduje od stolu. Jeho návrh ale na radě neprošel. I vy jste byl proti.

Říkali jsme, že můžeme udělat panel se zástupci zpravodajství, ale i občanských a profesních sdružení jako je FITES, kteří podepsali dopis kvůli obavě z manipulace zpravodajství. Že jsme ochotni vést diskusi, zda jsou procesy správně nastaveny.

To ovšem neřeší, že jsme nedostali odpověď na otázku, zda se šéfredaktor zpravodajství pokouší či pokoušel manipulovat zprávy.
Tuhle záležitost jsme na radě uzavřeli všemi hlasy, nic takového se neprokázalo.

A jak se to mohlo prokázat, když to nikdo nezávislý neprokazoval, nevyšetřoval?
Já to celé považuji za interní spor, který paní Drtinová přenesla na radu. Ona říká, že je taky občan a koncesionář, ale tohle není stížnost koncesionáře, ona je v první řadě zaměstnankyně televize. Už tím, že poskytovala do tisku kritická vyjádření na adresu zpravodajství televize a rady, porušila pracovní smlouvu. Není v okruhu lidí, kteří se mohou vyjadřovat do médií.

Novinář musí být citlivý k manipulaci se zpravodajstvím. Televize veřejné služby nesmí být služebníkem vybraných politiků - a když novinář takové podezření získá, tak o něm musí mluvit.
Taková manipulace se neprokázala. Já médiím rozumím, vystudoval jsem je, nejsem jen obyčejný laický pozorovatel. Mně se paní Drtinová dlouhodobě nelíbila ve smyslu přístupu k lidem, s nimiž hovořila na obrazovce. Říkal jsem si, že to je bulvární přístup.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Že je moc tvrdá?
Člověk má být samozřejmě nekompromisní, ale záleží na formě. Mně se prostě dlouho nelíbila. Její stížnost, že ji vyhodili z Událostí, komentářů a dali jí nějaký blbý pořad, není pravda. Má velmi dobrý vysílací čas, nese její jméno a paní Drtinové to profesně velmi pomohlo. Bývá lépe připravená, změnil se její projev.

Spíše pořád drží vysokou profesionální laťku, kterou si nastavila v Událostech.
A proč by neměl mít právo ředitel ji bez jakéhokoliv vysvětlování přesunout?

Víte o tom, že generální ředitel chodil po parlamentu a ptal se politiků, jak se jim líbí Drtinová, Železný a další?
On se jich ptal, co říkají zpravodajství a jaký mají názor na moderátory, to přece není… …podívejte se, kdyby se ředitel zachoval podle toho, co mu řeknou politici, velmi rychle bychom to odhalili.

Vždyť se to stalo: od politiků věděl, že se jim Drtinová nelíbí, a odstranil ji z Událostí, komentářů.
A vždyť se jim nelíbí kdekdo. Ona je štvala i z toho důvodu, že nebyla dobrý profesionál. My máme posudky, které jsme si nechávali dělat, posudky na zpravodajství. A paní Drtinová nedopadla dobře.

Rada si nechává dělat posudky na moderátory? A co se v nich posuzuje a podle jakých kritérií?
Jednou ročně si necháváme dělat posudek zpravodajství od různých osob; myslím, že taky od docenta Šmída. Pak zhodnocuje Median jejich hlasový a celkový projev.

A v čem paní Drtinová nedopadla dobře?
No z důvodů, o kterých mluvím. Má předem připravený apriori názor, co politici provedli, a snažila se manipulovat lidi ve studiu.

Nejdříve je zaměstnanec, až pak koncesionář a občan. To si musí rozmyslet. 

Tohle se píše v nějakém posudku?
To v tom bylo taky, no, tak nějak… Že trvá na odpovědi, která už byla zodpovězena, ale nestačila jí; nelíbila se jí.

To je ovšem trochu něco jiného. V konfrontačním rozhovoru se nelze spokojit s polovičatou či vyhýbavou odpovědí. To je právě služba divákům.
No ale to je právě její subjektivní názor, že odpověď je polovičatá. Ona často chce dostat z těch lidí odpověď, kterou chce slyšet; já to z ní cítím. Přistupuje k lidem jako státní zástupce, který je chce apriori dostat.

Podobně profesionální a nekompromisní je třeba i moderátor Jakub Železný. Taky neuhne, dokud nedostane odpověď. Ten vám taky vadí?
To je něco jiného, ten má na rozdíl od paní Drtinové noblesu.

Jak definujete noblesu moderátora?
Drtinová to dělá … i ta intonace v tom hlase… to je prostě bulvární.

Mám pocit, že víc než řešení stížnosti vás zajímá ten, kdo ji podepsal. Že je vám paní Drtinová prostě protivná.
No ona je opravdu dost protivná. A strašně si o sobě myslí. Mně takoví lidé vadí. Není pokorná ve smyslu profese, jako člověk ať si je drzá, jak chce, ale nemá profesní pokoru.

A profesní pokora by se projevila v tom, že by nebyla tak důsledná v pokládání otázek?
Ale já vám řeknu, že ona byla kolikrát i strašně špatně připravená. Vzpomínám si, že kladla někomu otázku, že se něčeho dopustil „podle spekulací MF DNES“, a ten člověk říkal, že na spekulace nebude odpovídat. Proč nemá vlastní otázky? To je moje další výtka - že se pořád chytala nějakých printů.

To je běžná a regulérní novinářská praxe sloužící divákům nejen u nás, ale i ve světě. Když jiné médium přijde s objevem či podezřelým případem, tak na ně novinář poukáže.
A já tvrdím, že s tímhle se musí přestat.

S přebíráním informací? To by tedy Česká televize držela světový unikát.
No samozřejmě, není možné, aby si nezávislá televize neuměla sama zdrojovat.

Zpátky ke stížnosti a chování rady. Jiní členové přiznávají, že nevědí, zda bylo či nebylo manipulováno, ale že to prý nejde zpětně zjistit. Proč jste to nezkusili?
To, co paní Drtinová tvrdí, že televize neodvysílala, tak se prokázalo, že odvysílala; jen v jiných časech.

Korunovační klenoty • Autor: HN, Matěj Slávik
Korunovační klenoty • Autor: HN, Matěj Slávik

To je případ prezidenta Zemana vrávorajícího u korunovačních klenotů, jehož záběry ČT v některých případech nahradila archivními, kde nevrávorá. To se prokázalo být v pořádku?

Mně se paní Drtinová dlouhodobě nelíbila ve smyslu přístupu k lidem, s nimiž hovořila na obrazovce.

To je etická věc. Já sám jsem ho dvakrát viděl v televizi, jak vrávorá. Pak pan Mrzena řekl, že už toho bylo dost, protože je tady hradní prohlášení, že měl prezident virózu, a my si nebudeme dělat legraci z toho, co prohlásí oficiálně Hrad. To si veřejnoprávní televize podle mě nemůže dovolit, to ať si dělá bulvár. Když vyjde oficiální prohlášení, že měl prezident virózu, televize by měla neustále opakovat v záběrech, jak vrávorá a potácí se, a komentovat to tak, že byl opilý? To nepovažuju za etický přístup.

Ale on opilý byl.
Hele, kdo to ví.

Já. Stačí promluvit si s lidmi, kteří stáli na Hradě u klenotů vedle něj, a zjistíte, že kromě toho, že vrávoral, tak to z pana prezidenta táhlo. 
Dělal jsem Zemanovi před dávnou dobou asi půl roku poradce, a tehdy pil s mírou, ale stejně to z něj táhlo pořád. Takže jestli on opravdu vypil tehdy za celý den - a to jsem s ním býval v té době od snídaně – nějaká tři čtyři piva k jídlu, pak ke každému jídlu jednoho až dva panáky a pak večer si dal těch panáků několik, tak to je něco, co ještě nemůžu nazvat opilstvím. A z člověka to stejně táhne. Někdo, kdo nepije, to pak cítí na hony.

Mně se paní Drtinová dlouhodobě nelíbila ve smyslu přístupu k lidem, s nimiž hovořila na obrazovce.

A shodneme se na tom, že když víme, že někdo přišel rovnou z akce, na níž pil alkohol, alkohol je z něj cítit a k tomu vrávorá, pak není přehnané formulovat to tak, že je opilý

To ano. Ale odpověď z Hradu zněla, že opilý nebyl, tak co si s tím chcete počít.

Ve zpravodajství? Že informuji pravdivě, a ne pouze podle tiskové zprávy, které na základě faktů a záběrů nevěřím.
Tohle ale nebylo vhodné uvádět jako zásah cenzury, to je na jinou debatu, jestli se má pořád dokola opakovat jeden záběr… Televize to odvysílala, nic nezamlčela, a že v tom pak nepokračovala, to považuji za normální. A jestli je to podle paní Drtinové málo… Jsou důležitější věci, než že prezident vrávorá.

My jsme si nezvolili Zemana, Orbána ani Fica • Autor: Karel Cudlín
My jsme si nezvolili Zemana, Orbána ani Fica • Autor: Karel Cudlín

Nemyslíte, že by i naše debata měla úplně jinou úroveň, kdybychom měli k dispozici závěr vyšetřování vedeného nezávislou komisí, ať už by byl jakýkoliv, a ne jen povrchní interní audit, který stížnost fakticky nevyšetřoval? Takhle se to pořád stáčí k vaší zaujatosti Danielou Drtinovou.
Já z vás zaujatost cítím taky. Protože se bavíme o věci, kde jiné než subjektivní hledisko být nemůže. To se můžeme obviňovat oba. Doufám, že příště si kolegové takové spory prostě vyříkají do obličeje.

Objektivní hledisko neexistuje proto, že jste ho nezajistili. Navíc, ona se to snažila nejdříve řešit uvnitř televize, až když to nešlo, poslala stížnost radě.
Ale paní Drtinová ve svém zoufalství vlastně pomlouvala svého šéfa a vystupuje proti radě, to nemůže zaměstnanec dělat; to by normálně dostal padáka.

Jestli chce hájit vyšší principy, ať opustí tuhle televizi, jde do jiné organizace a odtud hájí svobodně vyšší principy.

Může, když hájí vyšší princip, jakým nezávislost veřejné služby určitě je.
Nejdříve je zaměstnanec, až pak koncesionář a občan. To si musí rozmyslet. Jestli chce hájit vyšší principy, ať opustí tuhle televizi, jde do jiné organizace a odtud hájí svobodně vyšší principy. Kdybyste byla zaměstnanec a cítila, že vás nadřízení dusí, že podléhají tlakům a chtějí, abyste psala na zakázku, tak je přece jako zaměstnanec nebudete kritizovat, protože víte, že dostanete padáka.

Budu.
Tak dostanete padáka. Máte to udělat tak, že odejdete a začnete to do nich mydlit odjinud.

Čestné a zodpovědné je snažit se to vyřešit, dokud tam jsem.
Na té půdě? Tak vás nic jiného než ten padák nečeká. A kdo vám za to poděkuje? Co z toho budete mít?

Když se člověk nezajímá o to, co přesahuje jeho plné břicho, pak máte samozřejmě pravdu. Pojďme ale zpátky k radě, která má plnit kontrolní funkci – a co víc strážit v médiu veřejné služby než nezávislost. Proč vám vadilo nechat to řádně prověřit natolik, že jste proti tomu návrhu kolegy Milana Uhdeho hlasoval?
Máme tu posudky, že je stížnost neoprávněná, stanovisko generálního ředitele, že je neoprávněná, a pak máme zase zřizovat komisi, která taky dojde k nějakému závěru? To si myslíte, že nemáme na práci nic lepšího než řešit jeden podnět?

Nezajistili jste tedy řádnou kontrolu nezávislosti, kterou zaměstnanci cítili jako ohroženou, protože na to není čas?
Mně bylo jasno už po přečtení odpovědi ředitele zpravodajství pana Šámala, který reagoval na stížnost paní Drtinové. A pan Šámal by nám přece nelhal.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].