Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Rozhovory

Rychetský: Stanovisko odborníků je evidentní, prezident si tuhle pravomoc nemůže přisvojit

S předsedou Ústavního soudu o nápadu Miloše Zemana prosadit ještě před odchodem z Hradu do čela soudu svého člověka  

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a ústavní soudce Jaromír Jirsa; ilustrační foto • Autor: ČTK
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a ústavní soudce Jaromír Jirsa; ilustrační foto • Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman řekl, že nevylučuje možnost jmenování nového předsedy Ústavního soudu. Měl by nastoupit až v létě, po konci mandátu prezidenta Zemana a poté, co z čela soudu odejdete vy. Umožňuje prezidentovi takový postup Ústava?

K této otázce se již vyjádřila řada odborníků jak z akademické obce, tak z justiční praxe – mimo jiné Josef Baxa z Nejvyššího správního soudu a Jan Kysela z Univerzity Karlovy. Jejich stanovisko je evidentní: prezident republiky, stejně jako každý ústavní činitel, je oprávněn vykonávat své pravomoci pouze v rámci svého časově vymezeného mandátu a nemůže si přisvojit pravomoc, která časově spadá do kompetence jeho nástupce.

Upravuje nějak Ústava, jak dlouho dopředu může prezident jmenovat nového předsedu ÚS, když je stále ještě ve funkci starý předseda ÚS?

Obecně platí princip, že ke jmenování ústavního činitele dochází v okamžiku, kdy je příslušná funkce uvolněna. Nelze vyloučit jmenování s předstihem několika hodin či maximálně několika dní, který by umožnil vzájemné předání funkce mezi dosavadním a nastupujícím funkcionářem. Avšak obé musí časově spadat do trvání mandátu ústavního činitele, který akt jmenování vydává.

Takže takové jmenování není ústavně v pořádku?

Ústava s takovou absurdní situací nepočítá. Můžeme tedy pouze spekulovat, zda by šlo o paakt, tedy akt nicotný, který nemá žádné právní účinky a není třeba jej anulovat, či zda by ústavní činitel, do jehož věcné i časové působnosti vydání jmenovacího aktu přísluší, musel zvolit ústavně aprobovatelnou cestu k jeho zrušení.

Jak byste hodnotil, kdyby jmenování nyní přijal někdo z vašich kolegů?

Hodnocení se vzdávám. Nechť se jej chopí odborníci z ústavněprávní oblasti.

V téhle souvislosti se mluví o soudci ÚS Josefu Fialovi. Víte o tom jméně? Bavil jste o tom s ním?

Slyšel jsem to, ale nemám to z věrohodných úředních zdrojů. Navíc jsem přesvědčen, že s ohledem na masivní ohlasy z odborné sféry k něčemu podobnému prezident nepřistoupí. A nebavil.

Čtěte také: Proti Zemanovi se přímo postavilo pět ústavních soudců, ostatní nechtějí spekulovat

Plánujete diskuzi v rámci Ústavního soudu nebo se kvůli tomu chystáte oslovit Hrad?

Nic z toho neplánuji.

Když končící prezident jmenuje nového předsedu ÚS, měl by to jméno nový prezident akceptovat?

Může a nemusí.

Kdyby to akceptovat nechtěl, jaké právní možnosti ústava a zákony dávají tento krok zvrátit?

K tomu mi nepřísluší se vyjadřovat. Nelze totiž vyloučit, že i tato kauza může skončit před Ústavním soudem.

Nehrozilo by pak dvojvládí: předseda ÚS jmenovaný prezidentem Zemanem a další jmenovaný novým prezidentem?

I s takovým problémem by se musel vypořádat Ústavní soud. Přivítal bych jinou úpravu jmenování předsedy ÚS inspirovanou v zahraničí. Například ústavní soudci ve Slovinsku si volí předsedu ze svého středu a u mezinárodních soudních institucí, třeba u Soudního dvora Evropské unie, to je samozřejmé.

Zdroje Respektu: Zeman na Hradě řešil jmenování budoucího předsedy Ústavního soudu

Měla by se kvůli zvažovanému postupu prezidenta měnit Ústava?

Nejsem pro časté, účelové či překotné změny Ústavy. Je třeba ji respektovat a vykládat v duchu základních hodnotových principů, ze kterých vychází.

Co je podle vás motivací Miloše Zemana? Snaha touhle kontroverzí odvést pozornost od jiného tématu, a jakého? Snaha se vám pomstít, protože jste ho opakovaně a veřejně kritizoval za jeho neprůhledné okolí a proruské směřování?

Motivace pana prezidenta neznám a nepřísluší mi je komentovat.

A jak se díváte na návrh prezidenta Zemana na doplnění Ústavního soudu brněnským právníkem Janem Svatoněm?

Docent Svatoň je odborníkem z oboru ústavního práva a soudím, že bude pro Ústavní soud přínosem.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].