Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Projekt FUTURA

První pomoc – dovednost, která zachraňuje životy

Znát alespoň základy poskytování první pomoci se vyplatí každému. Kdokoli se totiž může ocitnout v situaci, kdy taková znalost a dovednost pomůže zachránit lidský život.

Znát alespoň základy poskytování první pomoci se vyplatí každému. Kdokoli se totiž může ocitnout v situaci, kdy taková znalost a dovednost pomůže zachránit lidský život. Ředitelka Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže pro Prahu 1 Jaroslava Marková říká, že umět poskytnout první pomoc patří k základnímu vzdělání a i laická pomoc může být důležitá.

Když člověk najde jiného, který potřebuje pomoc, je prvním kdo ji může poskytnout, než dorazí záchranná služba. Každá minuta je v tu chvíli drahá. Mnohdy přitom stačí i nepatrný a nenáročný úkon k tomu, aby byl zachráněn život.

Stále však mnoho lidí kvůli nedostatečným znalostem nedokáže poskytnout ani základní první pomoc. V současné době navštěvují kurzy první pomoci převážně mladí lidé ve věku od 17–25 let. Za rok oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 1 proškolí kolem pěti set lidí, většinou žen.

Ti kdo neabsolvovali během svého života kurz první pomoci například na dětských táborech, ve škole, či v rámci sportovních soustředění, mají šanci udělat si tento kurz dodatečně.

V Praze ho nabízejí zdravotnické organizace i velké množství soukromých firem. Školitelé většinou bývají rekrutováni z řad profesionálních záchranářů a pracovníků ve zdravotnictví.

Typy a délka kurzů závisí na požadovaných znalostech a nutných nácviků k zvládání konkrétních situací. Jsou určeny především bezpečnostním pracovníkům i celým firemním týmům, pedagogům, učitelům autoškol, organizátorům společenských a sportovních událostí.

Kurzy jsou však otevřeny i pro širokou veřejnost. Na školeních jsou probírány typické případy situací ohrožení života a především jejich zvládání pomocí praktických nácviků. Absolventi těchto kurzů obdrží certifikát, který dokládá jejich schopnost jednat ve prospěch záchrany lidského života.

V poslední době si záchranáři občas stěžují na to, že se lidé domnívají, že není potřeba umět poskytnout první pomoc. Máme přece špičkovou záchrannou službu, která je na místě ihned. Je to nebezpečný postoj. Ne vždy je totiž po ruce funkční telefon a ne vždy jsme v dosahu signálu.

Maximální přípustná doba příjezdu záchranné služby je zákonem stanovena na 15 minut. Záchranná služba v Praze po zavolání přijíždí průměrně do osmi minut. Člověk v ohrožení, kterému selhávají životní funkce vydrží bez pomoci maximálně 5 minut. To znamená, že pokud je situace vážná, ohrožený se bez poskytnutí první pomoci druhým člověkem neobejde. Ani v době nejrůznějších technických vymožeností.

Typy kursů:

Český Červený Kříž- 4 hodiny pro život - Nejzákladnější kurz pro ty, kteří chtějí umět zachránit lidský život. Obsahem kurzu je zástava oběhu u dospělých a dětí, oživování, bezvědomí. Teorie omezena na nutné minimum, důraz kladen na praxi.

Zdravotnická Záchranná Služba hl. m. Prahy - Neodkladná resuscitace a první pomoc - Kurz není určen k teoretickým sdělením informací, ale k praktické schopnosti účastníků orientovat se v reálné situaci, provést život zachraňující úkony a přivolat odbornou pomoc.

ZDrSem - Standard - 42 hodinový kurs je akreditován MŠMT (minimum pro vykonávání role zdravotníka). Je komplexním kurzem poskytování první pomoci v různých rizikových situacích. Střídají se teoretické bloky a praktické nácviky. Kurz probíhá v učebně i venku v terénu.

ABC První pomoc s.r.o. - Zdravotník zotavovacích akcí - Kurz je určen pro osoby, které chtějí vykonávat funkci zdravotníka škol v přírodě, sportovních akcí apod. V kurzu jsou probírány základy anatomie a fyziologie, patofyziologie, psychologie, pediatrie, teorie a praxe první pomoci, obvazové techniky, péče o nemocné.

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt Institut.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].