Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Ost-blog

Loučení s Jablonickým

Byl to zvláštní typ disidenta. • Autor: az-europe.eu
Byl to zvláštní typ disidenta. • Autor: az-europe.eu

Komunismus měl pro mne jedinou velkou výhodu: svou odstředivou silou vypuzoval do mého okolí ty nejlepší lidi. Takto bezpracně jsem se coby mladík setkával s těmi, co tvořili už tehdy nezlámanou páteř české a slovenské inteligence. Jak teď postupně odchází na věčnost, loučím se s nimi s vděčností za to, že se naše životy prolnuly.
Jedním z těchto lidí byl slovenský historik Jozef Jablonický. V Česku moc známý není a ostatně ani na Slovensku – kromě relativně úzké komunity lidí, kteří se zajímají o dějiny.

Jablonický byl zvláštní typ disidenta (užil si domovních prohlídek a výslechů dost a dost) – stal se jím ne proto, že by byl po okupaci vyhozen z práce jako mnoho jiných intelektuálů, kteří pak v oné existenční a existenciální prázdnotě budovali svoji novou identitu svobodných lidí. Jablonického komunisti nevyhodili přímo na dlažbu, on se tam postupně propracoval svojí buldočí povahou, jež ho nutila pátrat po historické pravdě bez ohledu na to, komu poslouží nebo poškodí.

„Když začalo Slovenské národní povstání, Husák seděl v Bratislavě ve sklepě a čistil jablíčka,“ říkával pohrdlivě. Pro nepamětníky je třeba dodat, že Gustáv Husák o sobě pracně budoval legendu, že on byl hlavní postavou SNP.

Nepamatuji se, o jaká fakta opíral Jablonický tuto historku, ale vím, jak úzkostně dbal na to, aby vše, co řekl a napsal, měl mnohokrát ověřené. Komunistický režim samozřejmě nemohl dlouho vydržet toto rouhání a brzy ho odstředivou silou vehnal do náruče disidentů.

Neustále podvědomě srovnávám Česko a Slovensko z různých úhlů pohledu, a když porovnám schopnost obou společností zajímat se o svou minulost a dokázat se s ní vyrovnat, musím uznat, že Češi jsou v této schopnosti mnohem vyspělejší. Ze slovenského pohledu je až neuvěřitelné, kolik knih, televizních pořadů a dokumentů se v Česku rojí zejména o moderních dějinách.

Jozef Jablonický patřil v tomto smyslu do české kultury. Jeho vášeň pro historickou pravdu (zejména o SNP) bylo cosi, co je i dnes na Slovensku bohužel spíše výjimečnou vlastností. Také proto musel být disidentem.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].