Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Soudy a děti

Nenápadná, ale důležitá změna

Ilustrační foto: Městský soud v Praze • Autor: HN
Ilustrační foto: Městský soud v Praze • Autor: HN

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu


Minulý týden se vláda Petra Fialy shodla na zásadní věci. Není to důchodová reforma, rozpočet ani reforma školství, jedná se o detail, který ale změní hodně, aspoň směrem k dětem žijícím v České republice. Fialův kabinet schválil novelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, která posiluje procesní práva dětí. Co to znamená a k čemu je to dobré?

Cílem právních pravidel má být nejen řádné fungování všeho kolem nás, ale také zajištění spravedlnosti. Její obsah se v průběhu času proměňuje, navíc postkomunistické země jsou často v přemýšlení nad spravedlností pozadu v oblastech týkajících se menších společenských skupin. Je tomu tak především v případě zranitelnějších jedinců, typicky seniorů nebo dětí. Právě na postavení dětí v řízení směřují schválené změny.

Dítě v určitém smyslu nebylo v právním procesu bráno příliš na zřetel, alespoň pokud jde o jeho postavení v soudním řízení. Zákon upravoval podmínky týkající se až mladistvých, tedy dítěte staršího patnácti let. Už v roce 2017 se to ukázalo jako problematické. Česká republika prohrála u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v případu ICJ versus ČR, a to s konstatováním, že porušuje článek 17 Evropské sociální charty, protože dětem do patnácti let neposkytuje v řízení o činu jinak trestném dostatečná procesní práva. Od té doby bylo českému ministerstvu spravedlnosti na pravidelné bázi doporučováno, aby tyto nedostatky napravil.

Reálně se tak začalo dít až minulý týden. Novela by měla zajistit dětem mladším 15 let v řízení o činu jinak trestném zastoupení advokátem, a to od úplného začátku, tedy ve chvíli, kdy by měli podat vysvětlení. Právní zastoupení je nově povinné a hrazené státem; nestane se tak, že by se dítě ocitlo v trestním řízení samo.

Zároveň umožňuje jednu technikálii – státní zástupce nemusí pokaždé podat návrh na uložení opatření (trestu), pokud dojde k závěru, že protiprávní jednání dítěte lze řešit alternativní cestou. Ke stejnému závěru může během soudního jednání dojít i sám soudce.


Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].