Přihlaste se k newsletteru

Zobrazit předchozí newslettery

Zvolením příslušné varianty odběru newsletterů a přihlášením se k tomuto odběru souhlasím se zařazením osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Economia, a.s. se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. k zasílání novinek a informací o pořádaných akcích, a jiných aktivitách redakce Respektu, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, resp. se z odběru newsletterů a dalších novinek odhlásit, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na Společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.