Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Kontext

Kultura v krizi: Úbytek publika, hledání úspor, méně čtenářů, zdražování

Kulturní anketa: Jak pociťujete současnou situaci a zvyšování cen? A promítlo se to již do vaší nabídky?

Ladies no Gentlemen, Divadlo Na zábradlí
Ladies no Gentlemen, Divadlo Na zábradlí

V novém Respektu 24/2022 najdete obsáhlý text Zkáza české kultury,  ve kterém mapujeme, jak se zdražení, celková ekonomická situace a válka na Ukrajině promítly do kulturního provozu. Místo pocovidového restartu tak kulturu čekají další, někdy i fatální problémy. Následující anketa je doplněním tohoto textu a pozvánkou ke koupi. V první části odpovídají na dvě otázky divadla a galerie, v druhé nakladatelé:

V době aktuálního zdražování energií ubývá kulturním institucím publikum, pociťujete to i vy? Museli jste na současnou situaci (včetně snižování veřejných grantů) zareagovat zvyšováním vstupného?

Dejvické divadlo, Praha: Tato problematika se nás, pravděpodobně i s ohledem na malou kapacitu sálu, naštěstí netýká - a každý večer, kdy hrajeme, máme hlediště vyprodané. Ceny vstupného jsme upravovali k 1. lednu 2022, nejednalo se o raketové navýšení, nicméně dlouho udržovanou psychologickou hranici 500 Kč za vstupenku jsme už museli překročit, nejdražší vstupenka na představení tak v tuto chvíli stojí 560 Kč. Výhledově bude nutné, s ohledem na vzrůstající ceny nejen energií, vstupné opět navýšit.

Divadlo Husa na provázku, Brno: Naši diváci nyní kupují vstupenky spíše na poslední chvíli, neplánují tolik s předstihem, ale jednají spíše impulzivně. Zjevně také více zvažují, zda vůbec peníze do kulturního zážitku investují a vyrazí do divadla, nebo budou šetřit. Všeobecné zdražování samozřejmě zažíváme nejen v hledišti, ale také v našem provozu – zároveň s desetiprocentním poklesem tržeb, který oproti době před pandemií očekáváme, sami čelíme strmému nárůstu provozních nákladů (ceny za energie, materiál). Zaměřujeme se především na mladé diváky a snažíme se zachovávat únosnou cenovou hladinu vstupného tak, aby lidé nepřestali do divadla chodit a divadlo se kvůli tomu nestalo přísně exkluzivní a těžko přístupnou záležitostí. Rádi bychom pokračovali v přirozeném trendu každoročního mírného zvyšování cen vstupného, nicméně silně si uvědomujeme, že náklady nerostou jen nám, ale též našim divákům. Dostáváme se tak do velmi složité situace.

Komorní scéna Aréna, Ostrava: Po covidu-19 se diváci do divadel nevrátili naplno, a pokud ano, tak spíš vyhledávají zábavu a odlehčení. Vzhledem k tomu, že Aréna je divadlo s náročnější dramaturgií, tak si na našich představeních diváci zrovna „neodpočinou“ – a více než dřív tak je viditelný rozdíl v návštěvnosti, kdy se diváci do neznámých (tzn. poprvé uvedených) či „náročnějších“ titulů zrovna nehrnou, ačkoli u komediálních titulů nemáme problém mít nadále plno nedlouho po zahájení prodeje. Růst cen energií (a nejen energií, ale třeba také materiálů na výrobu scénografie, pokud jsou vůbec ony materiály dostupné) samozřejmě také pociťujeme, naštěstí však máme jakožto příspěvková organizace jistotu v podobě statutárního města Ostravy coby zřizovatele. Na příští sezonu jsme se sice rozhodli vstupné zdražit, ale nijak markantně, stále se držíme na nižší hranici cen vstupného.

Ilustrační foto • Autor: Lukáš Horký
Ilustrační foto • Autor: Lukáš Horký

Divadlo v Dlouhé, Praha: Divadlo v Dlouhé má širokou základnu diváků-fanoušků, kteří se k nám vracejí pravidelně. Ti nám zůstali věrní. U příležitostných diváků pozorujeme, že si víc vybírají a zvažují, zda inscenaci skutečně chtějí vidět. Nůžky mezi „oblíbenými“ tituly a těmi ostatními se rozevírají. Diváci více vyčkávají s nákupem vstupenek, svůj program neplánují tolik dopředu, jak jsme byli zvyklí. Také si více vybírají a větší návštěvnost evidujeme zejména u nových inscenací. Pravděpodobně vynechávají opětovnou návštěvu již zhlédnuté inscenace. Situaci jsme dosud řešili drastickými úsporami nákladů, zde jsme již ale možnosti vyčerpali. Přesto bychom k navýšení vstupného sahali velmi neradi, už proto, že padesát procent našich diváků jsou děti a mládež. Věříme, že díky podpoře našeho zřizovatele, kterým je hlavní město Praha, přinejmenším do konce kalendářního roku zachováme současné vstupné.

Divadlo na cucky, Olomouc: Úbytek publika jednoznačně pociťujeme. Vnímáme to jako další dopad pandemie na naši činnost. Úplný lockdown a následná omezení provozu postihly divadlo na téměř dva roky a je to dost znát. Navýšení cen vstupenek se nejspíše nevyhneme, nicméně jsme si vědomi, že životní náklady se nezvyšují jenom nám, ale i našemu publiku. A o kontakt s publikem v tuto chvíli stojíme ze všeho nejvíc. Proto také znovu pořádáme v červenci týdenní novocirkusový festival Cirkuzkus v Letním kině v Olomouci, na který nabízíme mimořádně výhodné permanentky. Věříme, že se na akci opět potkáme s diváky z Olomouce i širokého okolí.

Divadlo Na zábradlí, Praha: Skokové zvýšení cen energií o někdy až padesát procent se projevilo především ve skladbě našeho rozpočtu. Topnou sezonu jsme tento rok zkrátili zhruba o tři týdny, snažíme se být energeticky úsporní. Diváci se k nám postupně začínají navracet, ale prozatím nejsme na úrovni roku 2019, kdy jsme dosahovali návštěvnických maxim a s tím spojených rekordních tržeb.  Cenu vstupenek jsme zvýšili již v roce 2020 v průměru o padesát korun. Tím jsme srovnali jejich cenu na stejnou hladinu v příspěvkových organizacích MHMP. Další zdražování prozatím neplánujeme, protože si na jedné straně uvědomujeme, že v kontextu současné vzrůstající inflace klesá kupní síla potenciálních diváků a na druhé straně musíme jakožto příspěvková organizace udržet námi nabízené produkty (divadelní představení) divákům přístupné.

Malý stvořitel, Hadivadlo • Autor: Kata Opuntia
Malý stvořitel, Hadivadlo • Autor: Kata Opuntia

HaDivadlo, Brno: Oslovujeme zejména takové divácké okruhy, pro které je účast na divadelním, ale i obecně kulturním programu, velmi důležitá, v podstatě jedna za základních potřeb – takže té se vzdává těžko. Nechceme to zakřiknout, ale návštěvnost i tržby zatím plníme dle odhadů a plánů. Ano, vstupné jsme zvýšili začátkem jara v průměru o dvacet procent.

Klicperovo divadlo, Hradec Králové: Odliv diváků jsme zatím nezaznamenali, ale s napětím vyčkáváme, jaký bude vývoj po divadelních prázdninách. Nechceme, aby se zvyšující se vstupné stalo překážkou pro diváky, které chceme do divadla co nejvíc přilákat. Úspory proto hledáme v jiných částech rozpočtu.

Národní divadlo, Praha: Pozorujeme změnu uživatelského chování našich diváků. V době před covidem-19 bývaly vstupenky prodány s několikaměsíčním předstihem. Dnes doprodáváme hlediště v řádu dnů před plánovaným představením. Zejména na operních představeních pociťujeme absenci světového turistického ruchu, mobilita stagnuje i v rámci republiky. Například ve Státní opeře jsme dočasně zeštíhlili počet hracích dnů. Vstupenky jsme nezdražili.

Provoz u řeky, Ostrava: Největší akce nás teprve čekají, každoroční vrcholy sezony, festivaly Inverze nebo Luft, potřebují návštěvníky minimálně ve stovkách, snad se to i letos podaří. Co se týče obecné návštěvnosti našeho kulturního centra, koncerty nebo čtení v klubu naštěstí své pravidelné fanoušky stále mají. Nutno ale dodat, že to jsou kolikrát velmi komorní akce pro pár desítek nadšenců. Na koncerty jsme vstupné zvýšili. Nájmy pro partnerské neziskovky a umělce, kteří u nás pořádají své akce, ale nezvyšujeme. Víme, že v sektoru peníze stejně nejsou, ekosystém je křehký a řada projektů by zanikla. Není to příjemná situace, jako každým rokem budeme opět bojovat vůbec za zachování našeho prostoru. Snad se to podaří.

Kabinet múz, Brno: Ano, pociťujeme. Od velikonočních svátků registrujeme úbytek návštěvníků koncertů. Koncerty pro komunitní publikum jsou pořád solidně navštěvované, ale komerčnější akce, případně akce pro starší publikum, začínají být problematické. Vstupné zatím nezdražujeme, pokud ano, tak minimálně. Zvýšení cen odradí další návštěvníky. Jaká bude situace na podzim, je těžké odhadovat, ale ke zvýšení vstupného stejně bude muset dojít. Rostou nám náklady na všech frontách, takže současné ceny vstupného jsou dlouhodobě neudržitelné.

Collegium 1704
Collegium 1704

Collegium 1704, Praha: Sezonu 2021/22 v Rudolfinu jsme zakončili vyprodanými Janovými pašijemi, celkový počet diváků v rámci sezony byl víceméně srovnatelný s lety před covidem-19, což považujeme za velký úspěch. Collegium 1704 má stálé publikum, mírný pokles počtu abonentů vyrovnal zájem návštěvníků, kteří dali přednost zakoupení vstupenek na jednotlivé koncerty. Předprodej na sezonu 2022/23 se však rozjíždí mnohem pomaleji, lidé s nákupem vstupenek čekají na poslední chvíli. Pokles návštěvníků je výrazný u komorních koncertů pořádaných mimo centrum, kde se dostáváme jen na 60 až 70 procent kapacity sálu. Financování aktivit Collegia 1704 spočívá v kombinaci vlastní koncertní činnosti v ČR, mimořádných operních koprodukcí a především v koncertní činnosti v zahraničí, která se znovu slibně rozbíhá a díky níž se nám zatím daří dofinancovat výpadky a nižší příjmy ze vstupného od domácího publika. Covidové časy se nám podařilo překlenout také díky mimořádné finanční podpoře ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnosti i drobnější podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. To velmi ovlivňuje výchozí situaci při cenotvorbě pro sezonu 2022/23, i když podpora z veřejného sektoru pro rok 2022 klesá. Ovšem v případě, že by došlo k výraznému nárůstu cen za pronájmy, by se situace mohla velmi rychle stát obtížnou, až neudržitelnou.

Česká filharmonie, Praha: V této sezoně nám posluchači neubyli, spíše naopak. Některé koncerty jsou plné až přeplněné. Je nutné si ovšem uvědomit, že vstupenky byly zakoupené ještě před současnou krizí. Před několika týdny jsme začali prodávat abonmá na příští sezonu. I zde je vývoj vcelku uspokojivý a srovnatelný s rokem 2019, tedy před vypuknutím pandemie covidu-19. Jiná situace je u mimořádných koncertů, na které si posluchači kupují vstupenky v menším počtu a levnější, než bylo dříve zvykem. Zvyšování vstupného jsme zatím zavrhli, ale do budoucna ho nemůžeme vyloučit.

Galerie výtvarného umění v Ostravě: Důsledky vzhůru letících cen energií nepociťujeme v poklesu návštěvnosti, ale spíše jako důvod zastavení restartu kultury po dvou letech covidových omezení. Tento stav považujeme za naprosto fatální pro kulturu i celou společnost a bude jen obtížně vratný. Ceny energií máme pro rok 2022 fixované díky centralizovaným nákupům zřizovatele. V roce 2023 tato situace ale bude pravděpodobně dramatická a bude ji obtížné zvládnout bez participace zřizovatele, v což věříme, že se stane. Přesto jsme přesvědčeni, že je naší povinností zabývat se případnou radikální proměnou fungování instituce.

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou: Zatím jsme to výrazně nepocítili, návštěvnost je nižší oproti loňskému roku, ale to zde byla jiná výstavní nabídka (Malevič). Zároveň se hlavní výstavní sezona teprve blíží a celkové zhodnocení přijde na podzim. Na ostatních pobočkách (Bechyně, České Budějovice) jsme na průměru. Vstupné jsme ponechali na stejné výši, zdražení proběhlo již na počátku loňské sezony a tyto ceny prozatím zůstaly i pro tento rok.

Ruská avantgarda, Alšova jihočeská galerie, květen 2021 • Autor: Matěj Stránský
Ruská avantgarda, Alšova jihočeská galerie, květen 2021 • Autor: Matěj Stránský

Muzeum umění Olomouc: I kulturní akce, které bývaly rychle vyprodány, jsou nyní, obsazeny z šedesáti sedmdesáti procent. Současné zdražování situaci určitě nevylepší – pro mnoho lidí to bude další překážka na cestě k nám do muzea. Zatím jsme vstupné nezvýšili, ale do budoucna nemůžeme úpravu cen vyloučit.

Západočeská galerie v Plzni: Pociťujeme úbytek návštěvníků, problémem je ale i to, že v postcovidové době se návštěvnost již nevrátila na původní úroveň, a úbytek tedy vnímáme dlouhodobě. Snažíme se vstupné prozatím nezvyšovat, a pokud to bylo v našich možnostech, šli jsme dosud cestou snižování nákladů. Jedinou položkou, kde jsme museli zohlednit zvyšování vstupních nákladů, jsou vydávané publikace.

Národní galerie Praha: Současná návštěvnost je na zhruba šedesáti až sedmdesáti procentech, než byla před covidem-19. Probíhají u nás analýzy a diskuse na toto téma, ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí.

Moravská galerie v Brně: Nižší návštěvnost můžeme demonstrovat na příkladu letošní Brněnské muzejní noci, které se zúčastnilo necelých 50 000 návštěvníků, zatímco v roce 2018 necelých 80 000. Na druhou stranu, otevření zrekonstruovaného brněnského Uměleckoprůmyslového muzea s výstavou Jiřího Pelcla vyvolalo celorepublikový zájem. I v období covidu-19 v letošních zimních měsících byla návštěvnost nadprůměrná. Myslíme si, že máme správně nastavenou cenovou hladinu vstupného. Zpoplatněné jsou jen aktuální výstavy, všechny stálé expozice jsou za dobrovolné vstupné.

V době aktuálního zdražování energií čtenáři šetří a kupují si méně knih, pociťujete to i vy? Museli jste na současnou situaci (včetně snižování veřejných grantů) zareagovat zvyšováním cen?

Nakladatelství Academia, Praha: Ano, v našich knihkupectvích jsme (zatím minimální) pokles prodeje zaznamenali. Mírnému navýšení cen jsme se bohužel nemohli vyhnout, a to především kvůli narůstajícím cenám papíru.

Nakladatelství Host, Brno: Ano, pociťujeme. Po Novém roce se zdálo, že na knižním trhu přichází pocovidové oživení, ale po ruské invazi na Ukrajinu sledujeme trend poklesu tržeb, na který má samozřejmě vliv i zhoršující se celková ekonomická situace a s tím i snížená chuť utrácet. Již loni na podzim začaly v důsledku potíží ve světové ekonomice růst ceny tisku. Dnes tiskneme knihy za ceny o třicet až čtyřicet procent vyšší než před rokem. Nemáme jinou možnost než to promítnout do cen a doufat, že to zákazníci budou akceptovat.

Nakladatelství Paseka, Praha: Mysleli jsme, že z toho nejhoršího jsme s koncem pandemie venku, ale konflikt na Ukrajině nás vrátil zpátky na zem. Poslední roky jsou dost náročné období a připomínají nám situaci třeba kolem roku 2008, kdy probíhala celosvětová finanční krize. Už nám nezbývá nic jiného než zdražovat, protože narostly náklady takovým způsobem, že bychom vydávali knihy do minusu. K mírnějšímu zdražení bychom přistoupili i bez současné krize, protože zatímco si lidé zvykali například na drahé lístky do kina, drahé kvalitní potraviny nebo drahou kávu, ceny knih se roky neměnily. A my věříme, že kvalitní literatura a kvalitní knihy mají svou cenu a že investice do nich se lidem vždy vrátí.

Pavel Mandys ze spolku Litera na autorském čtení nominovaných autorů ilustrační foto • Autor: ČTK
Pavel Mandys ze spolku Litera na autorském čtení nominovaných autorů ilustrační foto • Autor: ČTK

Nakladatelství Argo, Praha: Ano, jednoznačně. Bohužel, stejně jako ve všech odvětvích i nám v knižní branži rostou fixní náklady o desítky procent. Což má pochopitelně neblahý vliv na cenotvorbu, vyrábíme menší počty výtisků, a to vede k nárůstu maloobchodních cen. Což je i odpověď na otázku číslo dva.

Nakladatelství Druhé město, Brno: Zaznamenali jsme menší tržby. Bohužel tato situace už trvá od podzimu 2021. Předvánoční tržby byly opravdu za očekáváním. Je znát, že čtenáři řeší nezbytné výdaje a na knihy se občas nedostane. Pozitivní byly v našem případě nominace a následně Magnesia Litera za prózu pro Standu Bilera za knihu Destrukce. Zvyšování cen se děje, ne skokově, ale rozumnou formou. Souvisí to i s přibližně o třicet procent vyššími náklady na tisk knih a samozřejmě se zvyšováním dalších nákladů.

Nakladatelství Euromedia Group, Praha: Ano, myslíme si, že roli zde hraje více faktorů, a také bohužel válka na Ukrajině. Hned po jejím vypuknutí bylo vidět, že lidé nevědí, co bude, a tak neměli ani chuť číst. Po odeznění prvotního šoku se ale začali čtenáři o knihy opět zajímat. Možná si uvědomili, že dobrá knížka pro ně může znamenat šanci uniknout do jiné reality. A nyní se blíží doba dovolených, což - jak doufáme - bude pro některé příležitostí podívat se, jaké nové knížky vycházejí. Tam, kde je to nevyhnutelné, musíme postupně maloobchodní ceny knih zvedat. Bude to ale maximálně do úrovně inflace. V knižní branži je velmi konkurenční prostředí, a tak si nikdo nedovolí promítnout zvýšení vstupů do koncové ceny plně.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].