0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Agenda26. 3. 20085 minut

Zákaz mladých komunistů nebude mít na KSČM zřejmě vliv

Komunistický svaz mládeže o víkendu uspořádal sjezd, ačkoliv v minulém týdnu potvrdil soud rozhodnutí ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Komunistický svaz mládeže (KSM) nesouhlasí se zákazem své činnosti. Ačkoliv minulý týden Městský soud v Praze zrušení svazu ministerstvem vnitra potvrdil, mladí komunisté s ním nesouhlasí, rozhodnutí soudu nepřevzali a o víkendu uspořádali vlastní sjezd.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že „ochrana soukromého vlastnictví je podstatnou náležitostí demokratického státu“. Ministerstvo vnitra právě argumentovalo tím, že KSM má ve svém programu, že bude usilovat o odstranění soukromého vlastnictví. V programu mladých komunistů totiž stojí: „KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských – zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.“

Podle předsedy mladých komunistů Milana Krajči se jedná o antikomunistický a antidemokratický útok na jejich organizaci. Tvrdí dále, že v Evropě existuje mnoho levicových stran, které ve svém programu požadují odstranění soukromého vlastnictví. KSM hodlá podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To, že zakázaný svaz uspořádal o víkendu svůj vlastní sjezd, nechtělo tiskové oddělení ministerstva vnitra před víkendem komentovat.

Útok na komunistickou stranu

My jsme se několikrát vyjádřili v tom smyslu, že útok na KSM je velice průhledný, protože to je útokem i na naší stranu,“ hodnotí zákaz mladých komunistů mluvčí KSČM Monika Hoření. Poukázala na extremistická pravicová sdružení, která provozují svou činnost a nejsou rušena. Dodala však, že oficiální stanovisko strana nezaujímá, protože se v případě mladých komunistů jedná o občanské sdružení.

Místopředseda senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Miroslav Škaloud (ODS) potvrzení zákazu KSM uvítal. Zda by se zákaz mladých komunistů mohl dotknout i třetí nejsilnější strany v ČR – KSČM - nevylučuje. „Pokud jde o možnost vlivu na posuzování ústavnosti KSČM, jistá možná vazba zde existuje. Avšak vzhledem k tomu, že KSČM je ve svých stanovách opatrnější nežli KSM, nedávám prozatím možnosti jejich zákazu příliš velkou šanci,“ uvedl pro Respekt.cz.

To ostatně potvrzuje i oficiální formulace programu komunistické strany: „KSČM důsledně respektuje rovnost forem vlastnictví a podnikání a odmítá jakékoliv její porušování nebo zpochybňování.“ Během sjezdů členové strany však hovoří i o „revoluční cestě“, tak jak to odpovídá marxisticko-leninskému světovému učení. Mluvčí strany Hoření však tvrdí, že na to mají jejich členové právo. „Diskuse je naprosto volná a není ničím svázaná. Podstatné jsou oficiální materiály.“

Další senátor Josef Pavlata (ODS), který je rovněž členem komise, se zákazem mladých komunistů souhlasí. „Jsem zastáncem názoru, že vše, co má něco společného s komunismem, by mělo být zrušeno,“ svěřil se pro Respekt.cz. Na posouzení ústavnosti KSČM to však zřejmě nebude mít žádný vliv, dodal.

Jiná zkušenost s komunismem na Západě

Senátor Škaloud odmítá argument mladých komunistů, že jinde v Evropě mají levicové strany také v programu odstranění soukromého vlastnictví. „Domnívám se, že pro nás na rozdíl od evropských levicových stran má výraz „revoluční překonání kapitalismu ..“ jiný, a podstatně konkrétnější význam. My s ním máme vlastní zkušenost a to dost negativní - od táborů nucených prací a politické procesy až po celkový úpadek a zaostávání.“

Politolog Miroslav Mareš, který se zaměřuje na extremismus, pro Respekt.cz uvedl, že by mladí komunisté u Evropského soudu pro lidská práva se svou stížností pravděpodobně neuspěli. „V případě KSM je důležité vnitrostátní právo, nikoliv legální existence stejně orientovaných stran či skupin v zahraničí. Totéž by platilo o případném rozpuštění KSČM,“ domnívá se Mareš.

Podle něj je však Česká republika vázána Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Musí se tak podřizovat jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva. „S ohledem na některá svá předchozí rozhodnutí by mohl (soud pro lidská práva) případné žalobě KSM proti ČR vyhovět, ale toto rozhodnutí by opět nebylo podmíněno tím, že v jiných zemích působí stejně orientované subjekty.“

Zákaz mladých komunistů však čeští a moravští komunisté neberou na lehkou váhu. Hoření Respektu.cz prozradila, že Výkonný výbor ÚV KSČM se 21. března usnesl, že členové komunistické strany, kteří jsou zároveň členy KSM, se „mají řídit stranickým programem KSČM“. „Naše stanovy a program jsou plně v souladu se zákonem,“ zdůraznila Hoření.

V článku pět první hlavy Ústavy ČR se totiž praví: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].