Obálka vydání 38/2018
38/2018 • 17.–23. 9. 2018

Měli jsme se bránit?

Osudový podzim 1938

Páteř vojska.
(Rok 1938, stejnokroje
z roku 1921, pušky
z roku 1924)

Respekt • Despekt