Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

NESPOLÉHAT JEN NA ŠKOLU

Respekt 41/2014

Po přečtení článku jsme hledali platformu, kde by syn mohl rozvíjet a sdílet svůj velký a dlouhodobý zájem o biologii. A narazili jsme na projekt Přírodovědci.cz. Pak následovala úspěšná účast syna na konferenci na Přírodovědecké fakultě UK, která výborně zareagovala a syn tam získal mentora na katedře experimentální biologie rostlin a začal vlastní výzkum (psali o něm v časopise vydávaném PřF UK).  Výzkum představil i v rámci SOČ 2015, kde se stal historicky nejmladším účastníkem. Kdyby u nás doma neležel ten Respekt, tak by se nic z výše uvedeného neudálo!

Petr Brousil

NIKDO NEMÁ PRÁVO NEBÝT URÁŽEN

Respekt 37/2015

Trochu se divím, že se redaktorka periodika jménem Respekt nezeptala pana Rose, co mu říká pojem respekt. Jestli právě respekt, nikoli tolerance, není potřebná protiváha svobody – aby se z ní nestalo egomaniakální prosazování sama sebe, ať to druzí vnímají, jak chtějí. Tedy že pokud na ostatní kladu nárok respektovat/přijmout moji svobodu, pak na sebe kladu nárok respektovat ty druhé.

A také se divím, že mu na jeho radikální oddělování slov od činů neopáčila známé výsledky sociální psychologie, že jde o kontinuum: myšlení – řeči – umělecké zobrazení reality – realita sama. Že je nesčetněkrát zdokumentovaná souvislost mezi nenávistnými výroky (i bez implicitní výzvy k přímému násilí) a následujícími nenávistnými činy. A také třeba mezi krvavými počítačovými hrami a převedením takové hry do reality.

I tak ale díky Respektu za takový rozhovor.

Zuzana Jurková

Jsou situace, kdy svobodné výroky (svobody slova) vedou k činům pro i proti znění těchto výroků. Svoboda vyjadřování je ošidná a a priori souvisí s cílem, kterého chtěl rétor dosáhnout. Důsledky se mohou objevit brzy (následky karikatur) nebo později, bez časového omezení i za mnoho let (Hitler, Stalin ad.).

Jsem toho názoru, že respektovat autocenzuru a snahu hledat cestu k dialogu bez urážek všeho druhu je pozitivnější než provokativní čepice Muhammada a podobné propriety.

Zdeněk Hudeček

Oprava

Hektická uzávěrka minulého Respektu stojí za chybou v překladu výkřiku na str. 23. Správně mělo být „Žádný tábor. Žádné Maďarsko. Vlak za svobodou.“

Čtenářům se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].