Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Nenašli jste, co hledáte?

Napište na [email protected].

Anketa

Anketa: Postup policie při stíhání exministryně Vlasty Parkanové

Postupuje policie logicky a podle litery zákona, když chce trestně stíhat exministryni Vlastu Parkanovou za nákup předražených letadel CASA? Nebo má pravdu Karel Schwarzenberg, když říká, že její trestní stíhání za něco, o čem rozhodovala vláda, je absurdní?

06 marvanova CTK R26 2012 • Autor: ČTK
06 marvanova CTK R26 2012 • Autor: ČTK

HANA MARVANOVÁ

advokátka

Neznám spisový materiál, podle kterého bylo policií sděleno Vlastě Parkanové obvinění, nemohu tedy odpovědět na první část otázky. Co se týče názoru Karla Schwarzenberga, nemohu s ním souhlasit. Rezortní ministr je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídá za nakládání s veřejnými prostředky nebo majetkem tak, aby to bylo v souladu se zákonem o majetku státu. V případě nabývání majetku, pokud se to neděje soutěží (kterou se zjistí výše ceny), musí být garantováno, že jde o cenu obvyklou, řádnou a nepředraženou. V takovém případě se cena zpravidla zjišťuje posudkem. Podle informací v médiích i podle toho, co prezentovala Evropská komise, cena letadel CASA byla předražená naprosto výrazně. V takovém případě pak přichází trestní odpovědnost rezortního ministra jako správce majetku. Toto je obvyklé i jinde ve světě, u nás to jen dosud nebylo zvykem.06 jiri jelinek archiv R26 2012 • Autor: Respekt
06 jiri jelinek archiv R26 2012 • Autor: Respekt

JIŘÍ JELÍNEK

vedoucí katedry trestního práva PF UK

Otázka je špatně položena. Zda je trestní stíhání exministryně Parkanové „logické a podle litery zákona“, může říci jen ten, kdo má podstatné informace o tomto stíhání. Podle obecných zásad trestního práva lze ovšem stíhat paní exministryni jako individuální fyzickou osobu, i když je jinak členem kolektivního orgánu. Takové stíhání by bylo možné například za to, že tato osoba v postavení úřední osoby nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci. Povinností vyplývající z pravomoci může být povinnost uložená právním řádem nebo povinnost vyplývající z pracovního nebo funkčního zařazení. To tedy znamená, že trestní stíhání paní exministryně je možné, ale nikoli za hlasování pro určité rozhodnutí, ale například pro jednání, které předcházelo tomuto rozhodnutí. A právě v tom, jak bych si zaspekuloval, bude asi podstata trestního stíhání paní Parkanové.

06 stepanek CTK R26 2012 • Autor: ČTK
06 stepanek CTK R26 2012 • Autor: ČTK

Milan Štěpánek

předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR

Pokud policejní orgán dospěje na základě zajištěných důkazů a jejich vyhodnocení k závěru, že se konkrétní osoba dopustila trestného činu, je povinen zahájit trestní stíhání. A to bez ohledu na její společenské nebo politické postavení. Neznám spisový materiál v dané kauze a předpokládám, že jej nezná ani pan ministr Schwarzenberg. Tudíž nikdo z nás nemůže objektivně posoudit, co na věci je či není absurdní. Nelze vyloučit, že kolektivní orgán (vláda nebo zastupitelstvo) schválí projekt, který byl předmětem trestné činnosti ve fázi jeho přípravy, a ani o tom nemusí vědět (kauza Rath může být příkladem). Nezbývá tedy než přenechat trestní řízení příslušným orgánům, a ne politikům.

06 wagnerova jaros R26 2012 • Autor: Respekt
06 wagnerova jaros R26 2012 • Autor: Respekt

ELIŠKA WAGNEROVÁ

emeritní soudkyně

Na položenou otázku by bylo možno odpovědět jen za předpokladu, pokud bych znala přesný popis skutku, kterého se měla Vlasta Parkanová dopustit, jakož i další skutkové údaje spojené se skutkem, což neznám. Jisté je, že rezortní ministr odpovídá za všechny formální náležitosti, jakož i za pravdivost skutečností uváděných v  návrhu, který předkládá do vlády. Vláda sama nemůže každý předkládaný návrh zevrubně kontrolovat. Z druhé strany by bylo ale dobré vědět, zda se vláda zajímala aspoň o srovnatelnost ceny s cenou obchodovaného zboží v jiných případech. Přece jen šlo o velký objem finančních prostředků a bez srovnání je o ceně těžké spekulovat. Je také zvláštní, že je požadováno vydání exministryně, ačkoli kontrakt podepsal někdo jiný a je jasné, že závazek k zaplacení sjednané ceny byl uzavřen až podpisem smlouvy.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 26/2012 pod titulkem Anketa: Postup policie při stíhání exministryně Vlasty Parkanové