0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Anketa24. 6. 20124 minuty

Anketa: Postup policie při stíhání exministryně Vlasty Parkanové

Postupuje policie logicky a podle litery zákona, když chce trestně stíhat exministryni Vlastu Parkanovou za nákup předražených letadel CASA? Nebo má pravdu Karel Schwarzenberg, když říká, že její trestní stíhání za něco, o čem rozhodovala vláda, je absurdní?

06 marvanova CTK R26 2012 • Autor: ČTK
06 marvanova CTK R26 2012 • Autor: ČTK

HANA MARVANOVÁ

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

advokátka

Neznám spisový materiál, podle kterého bylo policií sděleno Vlastě Parkanové obvinění, nemohu tedy odpovědět na první část otázky. Co se týče názoru Karla Schwarzenberga, nemohu s ním souhlasit. Rezortní ministr je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídá za nakládání s veřejnými prostředky nebo majetkem tak, aby to bylo v souladu se zákonem o majetku státu. V případě nabývání majetku, pokud se to neděje soutěží (kterou se zjistí výše ceny), musí být garantováno, že jde o cenu obvyklou, řádnou a nepředraženou. V takovém případě se cena zpravidla zjišťuje posudkem. Podle informací v médiích i podle toho, co prezentovala Evropská komise, cena letadel CASA byla předražená naprosto výrazně. V takovém případě pak přichází trestní odpovědnost rezortního ministra jako správce majetku. Toto je obvyklé i jinde ve světě, u nás to jen dosud nebylo zvykem.06 jiri jelinek archiv R26 2012 • Autor: Respekt
06 jiri jelinek archiv R26 2012 • Autor: Respekt

JIŘÍ JELÍNEK

vedoucí katedry trestního práva PF UK

Otázka je špatně položena. Zda je trestní stíhání exministryně Parkanové „logické a podle litery zákona“, může říci jen ten, kdo má podstatné informace o tomto stíhání. Podle obecných zásad trestního práva lze ovšem stíhat paní exministryni jako individuální fyzickou osobu, i když je jinak členem kolektivního orgánu. Takové stíhání by bylo možné například za to, že tato osoba v postavení úřední osoby nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci. Povinností vyplývající z pravomoci může být povinnost uložená právním řádem nebo povinnost vyplývající z pracovního nebo funkčního zařazení. To tedy znamená, že trestní stíhání paní exministryně je možné, ale nikoli za hlasování pro určité rozhodnutí, ale například pro jednání, které předcházelo tomuto rozhodnutí. A právě v tom, jak bych si zaspekuloval, bude asi podstata trestního stíhání paní Parkanové.

06 stepanek CTK R26 2012 • Autor: ČTK
06 stepanek CTK R26 2012 • Autor: ČTK

Milan Štěpánek

předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR

Pokud policejní orgán dospěje na základě zajištěných důkazů a jejich vyhodnocení k závěru, že se konkrétní osoba dopustila trestného činu, je povinen zahájit trestní stíhání. A to bez ohledu na její společenské nebo politické postavení. Neznám spisový materiál v dané kauze a předpokládám, že jej nezná ani pan ministr Schwarzenberg. Tudíž nikdo z nás nemůže objektivně posoudit, co na věci je či není absurdní. Nelze vyloučit, že kolektivní orgán (vláda nebo zastupitelstvo) schválí projekt, který byl předmětem trestné činnosti ve fázi jeho přípravy, a ani o tom nemusí vědět (kauza Rath může být příkladem). Nezbývá tedy než přenechat trestní řízení příslušným orgánům, a ne politikům.

06 wagnerova jaros R26 2012 • Autor: Respekt
06 wagnerova jaros R26 2012 • Autor: Respekt

ELIŠKA WAGNEROVÁ

emeritní soudkyně

Na položenou otázku by bylo možno odpovědět jen za předpokladu, pokud bych znala přesný popis skutku, kterého se měla Vlasta Parkanová dopustit, jakož i další skutkové údaje spojené se skutkem, což neznám. Jisté je, že rezortní ministr odpovídá za všechny formální náležitosti, jakož i za pravdivost skutečností uváděných v  návrhu, který předkládá do vlády. Vláda sama nemůže každý předkládaný návrh zevrubně kontrolovat. Z druhé strany by bylo ale dobré vědět, zda se vláda zajímala aspoň o srovnatelnost ceny s cenou obchodovaného zboží v jiných případech. Přece jen šlo o velký objem finančních prostředků a bez srovnání je o ceně těžké spekulovat. Je také zvláštní, že je požadováno vydání exministryně, ačkoli kontrakt podepsal někdo jiný a je jasné, že závazek k zaplacení sjednané ceny byl uzavřen až podpisem smlouvy.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].