0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Anketa1. 4. 20123 minuty

Anketa: Janoušek do vězení?

Očekáváte, že lobbista Roman Janoušek půjde za způsobenou autonehodu nakonec do vězení?

06 wagnerova jaros R14 2012 • Autor: Respekt
06 wagnerova jaros R14 2012 • Autor: Respekt

JUDr. Eliška Wagnerová

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

emeritní soudkyně

Pokud jde o druh trestu pro Romana Janouška, pak nic neočekávám. O vině a trestu jsou totiž povolány rozhodovat výhradně soudy, respektive dokonce jen konkrétní, zákonný soudce tohoto obviněného. Otázka viny a trestu tedy není věcí tipování, nýbrž výsledek soudcova pečlivého hodnocení důkazů provedených ve férově vedeném procesu, jehož začátek se ovšem z tohoto pohledu jaksi nepovedl. Avšak i zde platí, že konec dobrý, všechno dobré, a proto doufejme, že spravedlnosti bude dán průchod.

06 binovec archiv R14 2012 • Autor: Respekt
06 binovec archiv R14 2012 • Autor: Respekt

JUDr. Josef Biňovec

advokát, specializuje se na dopravní nehody

Pokud bude v trestním řízení prokázáno, že pan Janoušek úmyslně ublížil na zdraví po předchozí dopravní nehodě způsobené pod vlivem alkoholu, měl by být potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let a zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení vozidel. Pokud by se pan Janoušek poškozené omluvil, uhradil jí způsobenou škodu a poskytl jí nad rámec náhrady škody přiměřené zadostiučinění v odpovídající výši, lze uložit i podmíněný trest odnětí svobody, a v každém případě trest zákazu řízení. Kdyby bylo jednání pana Janouška kvalifikováno jako neúmyslné ublížení na zdraví pod vlivem návykové látky spolu s neposkytnutím pomoci řidičem dopravního prostředku, přichází teoreticky v úvahu i podmíněné zastavení trestního stíhání. V takovém případě by pan Janoušek vyvázl bez jakéhokoli trestu, avšak takový postup by se vymykal zavedené soudní praxi.

 

06 kalvoda jaros R14 2012 • Autor: Respekt
06 kalvoda jaros R14 2012 • Autor: Respekt

JUDr. Jan Kalvoda

advokát

To nemůže seriózně, byť jen tipovat žádný právník, aniž by znal podrobně policejní spis. Vy se ale ve skutečnosti ptáte, zda si umím představit podivný rozsudek. Odpověď zní: Bohužel ano, neboť jsem se s rozsudky, které ani nepředstíraly fair rozhodování, setkal za poslední roky u soudů všech stupňů, ústavní nevyjímaje. Znám skvělé soudce, ale mám dojem, že soudce jako stav čeká rozhodnutí, zda společenské uznání chtějí hledat ve fair souzení, nebo ve společnosti dnešní pochybné VIP party na karlovarském festivalu. On-line se dozvídáme, jak je politická moc nemocná korupcí a že jedinou obranu proti ní má představovat justice. Jinak řečeno – soudce nepatří na golf společenské smetánky a nemá si tykat s politiky ani jejich kmotry, což je dnes, bohužel, zřejmě touha mnoha opor české justice.

 

06 vladyka archiv R14 2012 • Autor: Respekt
06 vladyka archiv R14 2012 • Autor: Respekt

Mgr. Robert Vladyka

advokát

Bude-li před soudem prokázáno, že se Roman Janoušek dopustil úmyslného těžkého ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky, očekávám, že bude odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Soud bude při rozhodování přihlížet k tomu, že Janoušek, poté co pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, od ní odjel a následně úmyslně způsobil těžké ublížení na zdraví. Přitom inkriminované jednání Janouška zjevně spočívalo v několika samostatných činech a stěží může být považováno pouze za náhlé a zkratovité. Pokud k tomu připočteme značnou mediální sledovanost, na jejímž základě bude dán společenský tlak na řádné prošetření a spravedlivé rozhodnutí věci, jeví se mi odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody dosti pravděpodobné.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].