Často hledáte, jak…
Obálka vydání 15/2011
15/2011 • 10.–17. 4. 2011

Bártovo impérium se hroutí

Nová fakta o fungování Věcí veřejných

Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Respekt • Despekt