0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy26. 4. 20093 minuty

Dopisy

Licence skutečných umělců
Respekt 17/09
Všechno patří všem
Kolem autorských práv panuje celá řada mýtů a nedorozumění, proto bych rád uvedl na pravou míru zárodky dalšího nedorozumění dřív, než se stačí uchytit. Licence Creative Commons nejsou nový předpis, jak je uvedeno v úvodu článku, ale předpřipravené licenční smlouvy, které stávající autorskoprávní předpisy pouze využívají – pro potřeby autorů, kteří chtějí svou tvorbu zadarmo a jednoduše sdílet. Smyslem licencí CC každopádně není nedotknutelná autorská práva omezit, nýbrž dát autorovi do ruky nástroj, jak s nimi rozumně naložit. Že na internetu všechno patří všem, je (a ještě nějaký čas nejspíš bude) z právního hlediska v poměrně nebezpečná iluze – což je právě důvod, proč v prostředí internetu i jinde snadno použitelné licence vůbec potřebujeme.
Rozloučím se s metafyzicky laděným rýpnutím, že lepší systém autorských práv si zasloužíme teprve tehdy, až pochopíme ten stávající.
JUDr. Petr Jansa

Moc toho nestihnou
Respekt 17/09
Špička ledovce
při čtení rozhovoru s Bohumilem Doležalem jsem byl poměrně nepříjemně překvapen jeho poslední odpovědí, kde reaguje na názor profesora Cepla ohledně zvolené cesty k předčasným volbám. Jeho odpověď lze totiž interpretovat i tak, že pokud je z mého subjektivního dojmu v nějakém zákonu chyba, tak nejsem povinen ho dodržovat. Tato interpretace zvláště vynikne v kontrastu s článkem „Politici proti spravedlnosti“ o ohýbání českého práva. Je sice pravdou, že politici svým chováním dávají špatný příklad ostatním lidem, nicméně se domnívám, že se jedná pouze o špičku ledovce. Skutečnost, že zákony se dodržují jen tehdy, když se nám to hodí, je bohužel nedílnou součástí myšlení nemalé části české společnosti. Stačí se například projet po dálnici nejvyšší povolenou rychlostí. Jen doufám, že v případě pana Doležala šlo o chvilkovou nepozornost a ne o trvalý postoj.
S pozdravem Rostislav Vodák

Reklama

Minulý týden
Respekt 17/09 
Příspěvek pro prvňáky
V posledním čísle Respektu píšete o „pastelkovném“ a jeho souvislosti s blížícími se volbami. Dovolím si vás touto cestou opravit, protože se mýlíte. Nejde o žádné pastelkovné. Především je třeba vědět, že vláda v roce 2008 a znovu pak v roce letošním výrazně seškrtala prostředky na učebnice a učební pomůcky v rozpočtové kapitole ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po celou následující dobu si školy oprávněně stěžovaly, že se jim na tyto věci nyní nedostává peněz. Ministr Ondřej Liška se proto pokoušel tento stav změnit. Příspěvek pro prvňáky, který MŠMT rozděluje prostřednictvím rozvojového programu, je určen přímo školám, nikoli rodičům dětí jako pastelkovné. Představuje alespoň dílčí zlepšení. Připravoval se už dávno a s volbami absolutně nesouvisí, což ví každý, kdo se ve školském terénu pohybuje.
Ondřej Gabriel, odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].