Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Vaše otázky

Může mě lékař odmítnout, protože jsem cizinka?

Pro nárok na poskytnutí lékařské péče není v tomto případě rozhodující národnost.

Jsem z bývalé Jugoslávie, bydlím a pracuji v Praze už dva a půl roku, mám zdravotní pojištění u Oborové zdravotní pojišťovny a povolení k trvalému pobytu. Dneska mě zubní lékařka, která má sjednanou smlouvu u OZP, odmítla vyšetřit, protože jsem „cizinka“. Když jsem se zeptala, proč mě nemůže vyšetřit, sestřička mi odpověděla, že „paní doktorka nedělá cizince“.

Moje otázka zní: má lékař právo uvést takový důvod při odmítnutí pacienta a kde eventuálně bych si mohla stěžovat?

Alexandra Stojanovič

Ptali jsme se tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Tomáše Cikrta:

„Cizinka s trvalým pobytem na území Česka, která zde pracuje, je pojištěna v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Pro nárok na poskytnutí lékařské péče není v tomto případě rozhodující národnost. V České republice má takový člověk nárok na čerpání plné zdravotní péče a žádný zdejší poskytovatel zdravotní péče v rámci systému veřejného zdravotního pojištění mu nesmí odmítnout poskytnutí zdravotní péče. Pokud by to udělal, porušil by tím podmínky ve smlouvě o poskytování a úhradě hrazené zdravotní péče, kterou uzavřel s příslušnou zdravotní pojišťovnou.“

Mluvčí ministerstva dále uvádí, že stěžovat si v případě takového odmítnutí je možno u několika institucí. Zaprvé je možno podat návrh na přezkoumání vedoucímu dotyčného zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli, dále se lze obrátit na Českou stomatologickou komoru nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu a v neposlední řadě i na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení, což je oddělení konkrétního krajského úřadu.

„Každé odmítnutí péče musí být lékařem písemně potvrzeno. Každý pojištěnec v takové situaci by si proto měl vyžádat písemné potvrzení, že ho lékař odmítá ošetřit,“ upozorňuje generální ředitel OZP Ladislav Friedrich a upřesňuje možnou sankci: „Stížnost klientky, pokud se ji podaří prokázat a lékař takto postupuje opakovaně, může být i důvodem pro ukončení smlouvy.“

Pište nám na [email protected]

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 43/2007 pod titulkem Může mě lékař odmítnout, protože jsem cizinka?