Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Scéna

Knihy

Ty nejlepší knihy pro tento týden.

Petr Král: Úniky a návraty, Akropolis, 228 stran

Někdejší surrealista a dnešní „pěší metafyzik“ Petr Král (1941) rozmlouval s kritikem Radimem Kopáčem o své poezii, práci pro Gallimard, Vratislavu Effenbergerovi či o drogách: „Třebaže jsem nedošel dál než k LSD, kromě trávy a hašiše, byl to pro mne podstatný zážitek, včetně poznání, že jde jen o vyšší intenzitu zjitřených pozorování nebo vjemů, které má člověk i za jiných okolností – třeba díky únavě.“ Královy verše z let 1995–2002 shodou okolností právě vycházejí v nakladatelství Protis pod názvem Hm čili Míra omylu.

Ryhor Baradulin: Žít!, Národní knihovna ČR, 135 stran

„Zatímco v demokratických poměrech jsou národní tradice a kultura ceněny, podporovány a proti vnější tlakům ochraňovány, v Bělorusku jsou naopak pronásledovány a umlčovány,“ píše Václav Havel v předmluvě dvojjazyčného výboru z básnické tvorby jednasedmdesátiletého Bělorusa. „Hospodin vyjde bosý na nebeské nivy, za hradbou mračen Perun blesky ukryje, planeta Země hlavu posype si popelem – radioaktivním…“ najdeme v knize, která je nejsnáze k dostání přímo ve Slovanské knihovně v pražském Klementinu.

Philip K. Dick: Planeta, která neexistovala 1, Argo, 304 stran

První část sbírky Dickových povídek, které v první polovině 50. let vycházely v amerických časopisech a v kterých se objevuje řada témat, jež později rozvedl ve svých klasických sci-fi románech.

Patrik Ouředník: Ad acta, Torst, 154 stran

Znásilněná výtvarnice, důchodci a detektiv. Takoví jsou hrdinové nové Ouředníkovy prózy, odehrávající se v současné Praze, na jejíž atmosféru autor nahlíží se svou tradiční velkou dávkou sarkasmu.

Zdzislaw Krasnodebski: Zánik myšlenky pokroku, Pavel Mervart, 304 stran

Třiapadesátiletý polský sociolog a filozof se ve své studii zabývá mimo jiné otázkou: „Kam se poděli optimisté, kteří věřili ve zdokonalování lidského rodu, v jeho bezmezné poznávací schopnosti, v možnost radikálního řešení společenských problémů, v morální rozvoj lidstva?“

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 45/2006 pod titulkem Knihy