0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy29. 1. 20054 minuty

Dopisy

Vědí obce, co dělají?

Mimořádně mě zaujal článek Podfuk s plynem praskl (Respekt č. 3/2005). Vystihuje vývoj v posledních letech, který v mnoha případech vede k návratu odběratelů elektřiny a zemního plynu k tuhým palivům. Důsledkem je mj. zhoršování kvality ovzduší, především na venkově. Pokud však jde o plynovodní sítě, jsou příčiny dnešního stavu složitější a do budoucna vyvolávají otázky. Například kde se najdou zdroje na obnovu plynovodních sítí v majetku obcí, které netvoří odpisy? Nebudou tím postiženi i ti odběratelé, kteří budou mít zájem plyn využívat? Nezpůsobí v budoucnu náklady na obnovu sítí další zvýšení ceny plynu u konečných zákazníků?

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Tomáš Tichý, místopředseda představenstva Jihomoravské plynárenské, a. s.

Kdyby Ivan Větvička komunikoval…

V Respektu č. 4/2005 byl otištěn článek pana redaktora Spurného Drzá vzpoura studenta Větvičky. Protože jsem bývalým školitelem Mgr. Ivana Větvičky a jsem s celým případem seznámen velmi dobře, rád bych reagoval na některé nepřesnosti a omyly. Není pravda, že bych krátce po roztržce Ivana Větvičky s Ing. Řandou (v červnu) rezignoval na post Ivanova školitele. Naopak v této funkci jsem setrval až do poloviny listopadu. Mé rozhodnutí ukončit školitelství bylo iniciováno až dopisem Větvičky…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc