Často hledáte, jak…
Obálka vydání 29/2005
29/2005 • 18.–25. 7. 2005

2005/29

Editorial

Editorial

Jaroslav Spurný

Vážené dámy, vážení pánové,

je tu úžasné léto a s ním i
trojí zpráva od našich reportérů, jak v tento prázdninový čas nabrat vítr do plachet. Kromě toho vám nabízíme komentář o tajemství nečekané přitažlivosti Jiřího Paroubka a také s námi můžete pátrat, jak ministr vnitra František Bublan hledá nového policejního prezidenta a reorganizuje policii. V letním seriálu vás tentokrát čeká „perla na hranici“, kdysi drsný zapadákov nesvobody, dnes probouzející se kulturní velmoc – Slavonice.
V některém z nejbližších čísel bychom chtěli připomenout desáté výročí balkánských válek, respektive jak jsme se z nich poučili a co po nich zbylo. V sérii letních reportáží o pozoruhodných místech a lidech je na řadě Ivan Landsmann, horník, který svým románem Pestré vrstvy ohromil před pár lety celou zemi a pak se vytratil.

Kultura

Noční hlídka srdce

Jáchym Topol

Zpráva, která změnila svět

Tereza Brdečková

Na západního člověka se dnes masivně valí komerční obrazy sexu a zdálo by se, že jsme se plně vyrovnali s náboženským tabu a přestali planě moralizovat. Máme za sebou sexuální revoluci, náš život víceméně bez problémů doprovází pornografie, sexshopy na hlavních třídách a příručky o tom, jak být v sexu lepší a šťastnější. Jsme otevřeně tolerantní vůči promiskuitě či mimomanželskému sexu. Ale zároveň všude zvedají hlavu konzervativní jedinci a organizace. Využívají únavy ze svobody a přirozeného lidského strachu z temnot vlastního nitra, a znovu označují svobodnou sexualitu za ohrožení rodiny a společenského vývoje. V Evropě je to především katolická církev, v Americe protestantské konzervativní kruhy, jinde islamisté. Skupina amerických neokonzervativních intelektuálů loni zařadila slavné Zprávy o sexuálním chování mužů a žen (Sexual Behaviour in the Human Male, 1948 a Sexual Behaviour in the Human Female, 1953) Alfreda Kinseyho mezi deset nejnebezpečnějších knih v dějinách.

Básník bez úlev

Viktor Šlajchrt, Eda Kriseová

Už před patnácti lety, když se do země vracela svoboda, by se tomu, kdo se setkal s básníkem Petrem Kabešem, mohlo zdát, že jeho křehká postava, hluboce zbrázděná tvář i tichý hlas, kterému občas nebylo rozumět, vypovídají o beznaději minulých let víc, než by dokázala slova. Ti, kteří jej znali nejlépe, vzpomínají na dlouhé hodiny, které s ním v plném souznění promlčeli.

Komentáře

Není zájem o jezy

Silvie Lauder

Je to dobrá zpráva – politici napříště nesmějí pod pláštíkem veřejného zájmu prosazovat prospěch lobbistů nebo svůj vlastní. Ve čtvrtek o tom rozhodl Ústavní soud. Pro majitele pozemků a ctitele vlastnického práva to znamená další naději – ta první přišla letos na jaře, když sněmovna zamítla zákon, který umožňoval urychlené vyvlastnění pozemků.

Komorous by rád crack

Jaroslav Spurný

Evropa s hadem na prsou

Jiří Sobota

V Evropě žijí lidé, kteří ji k smrti nenávidí. Šok z jejich teroristických útoků na Londýn však může přinést obrodnou krizi.
Jak reagovat na život v ohrožení? Na jedné straně stojí masochismus ryze západního střihu: zločinní teroristé jsou v jeho podání ubozí zoufalci, které k extrémním činům dohnala chudoba a bezvýchodnost. Pročpak nechtějí být jako my a s námi? Proč opovrhují nezahalenými ženami? Proč nás nemají rádi? Copak jsme udělali špatně?
Vůbec nic. Žijeme stylem, který jsme si po právu sami svobodně vybrali a který znovu a znovu měníme k obrazu svému, protože k tomu máme potřebný prostor.

Jak se žije češství

Tereza Brdečková

Ve hvězdách

Erik Tabery

Premiér v noci dlouhých nožů

Erik Tabery

Vypadá to, jako by byl všude kolem. Nevyhýbá se téměř žádnému tématu a nebojí se říct svůj názor, byť by byl často voličsky riskantní či provokativní. Přitom to většinou nedoprovází urážením svých oponentů, což má za následek chuť s ním normálně a bez emocí diskutovat. Všechna ta slova míří k Jiřímu Paroubkovi, který za pouhých několik týdnů ve funkci premiéra doslova mění zdejší politickou scénu. Nikdo totiž neví, co si s ním vlastně počít.