Často hledáte, jak…
Obálka vydání 34/2003
34/2003 • 17.–24. 8. 2003

2003/34

Zahraničí

Z minulého týdne

Zbyněk Petráček, Kateřina Šafaříková

NATO v údolích Hindúkuše

Tomáš Vlach

Tma nad New Yorkem

Erik Tabery

Ve čtvrtek po šestnácté zkolabovala elektrická síť na části východního pobřeží USA a v jižních oblastech Kanady. Dodávky byly většinou obnoveny až v pátek. Celkově kolaps zasáhl asi 50 milionů lidí. Mnozí se nedostali domů, takže museli přespat na ulici. Nejhorší chvilky asi zažili ti, kteří uvízli ve výtazích nebo vozech metra. Brzy vyšlo najevo, že ve hře není teroristický útok, nýbrž že se jedná o výpadek, jakých Američané zažili v minulých desetiletích už několik.

V Makedonii se střílí denně

Přemysl Rosůlek

Úspěšný život s vidlemi

Joanna Graszk

Volby, které nebudou fraškou

Teodor Marjanovič

Co tíží Iráčany

Kateřina Šafaříková

Z Iráku přišly minulý týden ve stejný okamžik následující zprávy. Britové v jihoirácké Basře začali z vlastních zásob rozdávat Iráčanům benzin, aby zastavili demonstrace, při nichž stovky frustrovaných obyvatel zaútočily na kolonu britských vojáků, kteří na rozdíl od nich měli do nádrží aut co lít. A z Bagdádu oznámil civilní správce Iráku Paul Bremer, že sem brzy dorazí 54 tisíc fotbalových míčů, které dětem koupily americké sportovní kluby. O čem tyto depeše vypovídají? Jen potvrzují banální fakt, že jednodušší věci jdou zařídit snáze, kdežto s těmi podstatnějšími je to horší.

Kultura

Mimochodem

Viktor Šlajchrt

V zemi šamanů a gulagů

Petr Dorůžka

Dodnes přežívá stereotyp, že Sibiř je promrzlá pustina pokrytá gulagy a ledními medvědy. Lokální kultury, lidové tradice i hudební styly zde ovšem v poslední době prodělávají podobnou obrodu, jakou prochází řada evropských regionů. Pestrost a rozsah tohoto etnického probouzení je až překvapující. Vesnice Šušenskoje na jižní Sibiři, v Rusku známá jako místo vyhnanství Vladimíra Iljiče Lenina, byla nedávno dějištěm prvního ročníku festivalu Sajanské kolo. Akci organizoval místní podnikatel, šéf cestovní kancelář, který usoudil, že nejlepší cesta ke zviditelnění vede přes kulturu. Do vesnice pozval zhruba čtyřicet folklorních ansámblů z celé centrální Asie. Zlatým hřebem festivalu bylo vystoupení šamanů a hrdelních pěvců.

Arnie říká adieu

Roman Gazdík

Bezelstný deník Bohdana Holomíčka

Josef Chuchma

Sedmatřicet snímků v komorním prostoru Ateliéru Josefa Sudka na malostranském Újezdě se může zdát nemístně skromným příspěvkem k šedesátým narozeninám Bohdana Holomíčka. Fotografa, jehož výstavy se obvykle vyznačují vysokou obrazovou hustotou. Jenže střídmost není u malostranské expozice ctností z nouze. Výstava odpovídá Holomíčkově přístupu k životu, jeho trvalé chvále každodennosti. Těžko si představit, že by se k této příležitosti konala obrovská retro-spektiva podpořená tlustým katalogem a nákladnými trachtacemi. Navíc necelé čtyři desítky prací z let 1958–76, v nichž se prolínají autoportréty a fotografie předtím nena-zvětšované, jsou natolik povedenou sestavou, že nad ní lze uvažovat o Holomíčkově tvorbě jako takové.

Báječní muži na barevném filmu

Viktor Šlajchrt

Joyce, Shakespeare, Burgess

Hana Ulmanová

Komentáře

A do druhé nohy, Miloši

Marek Švehla

„Já prostě nebudu odpovídat na to, kolik hrušek, minerálek nebo třeba alkoholu se spotřebuje na Úřadu vlády…, a já to ani nevím.“ Píše se rok 1999 a mluvčí Zemanovy vlády Libor Rouček odpovídá Respektu na otázku, o kolik litrů alkoholu více nebo méně než za předchozích kabinetů se nakupuje pro potřebu Úřadu vlády a zda je pravda, že ministři s premiérem pijí alkohol i o přestávkách vládních schůzí.
Dnes jsme o čtyři roky dál a nejen nynější poslanec Rouček, ale také všichni ostatní daňoví poplatníci se konečně mohou dozvědět, jaký je účet. Nejvyšší kontrolní úřad minulý týden zveřejnil výsledky šetření toho, jak se za Zemana ve Strakově akademii hospodařilo – a také holdovalo alkoholu. Výsledky už proběhly novinami. Kontroloři našli nelegální útratu za více než šest milionů korun. Alkoholu a cigaret se kupovalo tolik, že to kontrolorka NKÚ Jana Krejčová komentovala slovy: „To jsem ještě neviděla.“

Tabu Paula Kagameho

Teodor Marjanovič

Kdy selžeme příště

Tomáš Němeček

Nebezpečí jménem Berlusconi

Kateřina Šafaříková

Ve hvězdách

Zbyněk Petráček

Kdo bude nejvyšším zahradníkem

Erik Tabery

Už brzy poslanci vyberou hlavního strážce našich peněženek. Vzhledem k tomu, že téměř polovina toho, co vyděláme, míří do společné kasy, je na místě Nejvyšší kontrolní úřad oním strážcem nazývat. Pouze jeho obrovské pravomoci totiž umožňují prozkoumat každý kout, kam zamíří naše peníze. Za poslední roky si NKÚ vysloužil uznání jako nezávislá instituce, která se umí postavit i vládnoucím stranám. Dnes je ale tato nezávislost v ohrožení.