0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy16. 8. 20034 minuty

Dopisy

Od moskevských archivů nelze čekat zázraky

Dovoluji si reagovat na tvrzení v článku Petrušky Šustrové Hledání spravedlnosti (Respekt č. 31/2003), že „v moskevské centrále se nachází i velké množství materiálů StB, které byly v Československu v prvním prosincovém týdnu roku 1989 na rozkaz náměstka federálního ministra vnitra Alojze Lorence úředně zničeny“. Aby nevznikla falešná naděje: v Systému sjednocené evidence poznatků o nepříteli, jenž byl budován od roku 1978, nebyly shromažďovány poznatky o občanech účastnických zemí (tzn. východního bloku), ale o „vnějších nepřátelích“, jejichž význam nebyl omezen jen na jedno teritorium, například o příslušnících a spolupracovnících zpravodajských služeb Západu, zaměstnancích tzv. ideocenter (například Rádia Svobodná Evropa), teroristech, pašerácích, členech nepřátelských organizací atd. Údaje o těchto osobách byly v ruštině zapisovány do formulářů a zasílány do Moskvy, kde jsou nepochybně dosud uchovávány. Vkládání informací o vlastních občanech do Systému však bylo až na jasně stanovené výjimky zakázáno. V případě údajů ve zmíněném Systému se tedy rozhodně nejedná o materiály totožné se svazky zničenými československou StB v listopadu a prosinci 1989.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Prokop Tomek, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Video není horší než štětec

Lze přijmout hodnocení Jiřího Hůly (

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc