0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Diskuse1. 3. 20034 minuty

Víc než dřevo

Jan Duha
Fotografie: Lesníkům dnes kdekdo vytýká, že se starají jen o dřevo. V situaci, kdy tři čtvrtiny lesa plní hlavně hospodářskou funkci, to ale jinak nejde. Foto ČTK • Autor: Respekt
Fotografie: Lesníkům dnes kdekdo vytýká, že se starají jen o dřevo. V situaci, kdy tři čtvrtiny lesa plní hlavně hospodářskou funkci, to ale jinak nejde. Foto ČTK
Fotografie: Lesníkům dnes kdekdo vytýká, že se starají jen o dřevo. V situaci, kdy tři čtvrtiny lesa plní hlavně hospodářskou funkci, to ale jinak nejde. Foto ČTK • Autor: Respekt

Respekt se po čase opět věnoval stavu českých lesů. Tentokrát prostřednictvím textu biogeochemiků Jakuba Hrušky a Jeňýka Hofmeistera Nic než dřevo (Respekt č. 8/2003). Autorům slouží ke cti, že se vcelku dobře vypořádali s historickým exkurzem do dějin zdejšího lesního hospodaření a ocenění si zaslouží i fakt, že při hodnocení současné situace v našich lesích pracují s ověřenými údaji. Přesto je třeba některá jejich tvrzení zásadním způsobem odmítnout, neboť jsou v rozporu se skutečností.

Ponechme stranou, že autoři poněkud nepřesně definují růst lesa na území ČR, když uvádějí, že se za posledních sto let rozrostl skoro o 3,5 % (porovnáme-li záznamy z let 1910 a 2001, zjistíme, že to bylo o 11 %). Pozornost si totiž zaslouží především jejich doporučení, aby v českých lesích byly více zastoupeny listnáče. Co je na takovém přání špatného? Nic. Potíž je však v tom, jakým způsobem oba pánové argumentují a co z toho vyvozují.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Neviditelná ruka přírody

Jakub Hruška a Jeňýk Hofmeister kupříkladu lesníkům vytýkají výsadbu vysokého podílu smrku na Křivoklátsku. Skutečnost je taková, že výsadba listnatých dřevin dosáhla v posledních letech podílu 42 %, což přesahuje požadavky platné legislativy minimálně o 15 %. Dále se jim nelíbí ani snaha obnovovat smrkem porosty na horách. Smrku, který je tam vysázen, se tam podle jejich…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc